Nesnášíte dotace? Je to byrokracie, papírování a ničení trhu? Pozor: situace „covid-19“ mění podnikání i marketing spoustě firem. I vám.

Jaké jsou možnosti

Ať jste architekt, studio, freelancer nebo výrobce, existuje pro vás aktuálně celá řada podpor, dotací a možností, jak posunout váš byznys dál. Připravili jsme třídílný seriál, ve kterém shrnujeme možnosti, které máte, pokud pracujete a podnikáte v Praze. Shrnuli jsme odkazy na podpory pro architekty, interiérové designéry a další kreativní profese. Vybrali jsme možnosti, které aktuálně můžete využít. Pojďme na to.

Je to trochu nudné, ale informacemi nabité čtení, které vám může konkrétně pomoci. Chcete s námi připravit projekt, na který dostanete podporu nebo dotaci od státu, od Magistrátu hlavního města Prahy nebo jiné instituce?

Jak připravit projekt

Máte nápad a neumíte ho popsat? Připravit projekt, který bude splňovat parametry potřebné k tomu, abyste na podporu pro architekty nebo podporu pro malé a střední podnikatele dosáhli?
Jsme připraveni a umíme to. V předchozích letech jsme připravili například tyto úspěšné projekty:

V letošním roce máme připraveno přes deset marketingových projektů, které našim klientům přinesou podporu z různých programů a dotačních titulů. Využijte naše know-how v oblasti B2B marketingu a pojďte připravit žádost nebo projekt s námi.

Přehled dotací

1. Záruka na podporu přístupu podnikatelů k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů  

MPO a ČMZRB vyhlásila výzvu na podporu přístupu malých a středních podnikatelů k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů. Realizovaný projekt musí být udržitelný po dobu 3 let. Podnik také musí po dobu 3 let od realizace projektu nechat v pracovním poměru 30 % zaměstnanců, které jsou osoby se zdravotním postižením, osoby bez přístřeší, osoby, které v rozhodném období 12 měsíců před podáním žádosti opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro výkon trestu odnětí svobody, osoby pečující o osobu blízkou, osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách, osoby, které byly v rozhodném období 12 měsíců před podáním žádosti dlouhodobě nezaměstnané a další nespecifikované sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené osoby.

Příjem žádostí: od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2021
Podporované aktivity a výdaje: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, koupě obchodního podílu v rodinném podniku, který je malým nebo středním podnikem, akcií rodinného podniku, který je malým nebo středním podnikem, nebo odkoupení obchodního závodu rodinného podniku, který je malým nebo středním podnikem, v rámci předávání rodinného podniku

Způsobilí žadatelé: drobné, malé a střední podniky na území celé České republiky včetně hl. m. Prahy
Míra podpory: 70 % pro drobné, malé a střední podnikatele
80 % pro drobné, malé a střední podniky v oblasti sociálního podnikání a rodinné podniky
Výše podpory: úvěr max 4 mil. Kč na dobu 4 roky - pro podnikatele
úvěr max 20 mil. Kč na dobu 8 let – v oblasti sociálního podnikání a rodinné podniky

Zajímá mne tento dotační program

2. Program VADIUM    

Cílem národního programu MPO a ČMZRB je podpořit pomocí bankovních záruk přístup malých a středních podniků k zakázkám z výběrových/zadávacích řízení. Formou výběrového řízení je veřejná zakázka a veřejná soutěž.

Příjem žádostí: od 2. 7. 2018 do 31. 12. 2023
Podporované aktivity a výdaje: záruka je poskytnuta jako jistota za nabídku na dodání výrobků, zboží, služeb a stavebních prací k zakázkám z výběrových/zadávacích řízení. Nabídka se může týkat jakékoliv ekonomické činnosti kromě činností, které jsou zařazeny do odvětví prvovýroby, zemědělských produktů, rybolovů a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03).
Míra podpory: ručení až do výše 80 %
Výše podpory: maximální výše záruky až do 5 mil. Kč

Zajímá mne tento dotační program

3. Kreativní Česko: COVID – KULTURA 

MPO ve spolupráci s Ministerstvem kultury připravilo nový dotační program na podporu podnikatelů v oblasti kulturních a kreativních průmyslů, na které dolehl negativní dopad koronaviru (psali jsme například v článku Jak pocítí krizi česká architektura). Program má za cíl přispět ke stabilizaci a oživení tohoto sektoru.
O dotaci se bude žádat v souvislosti se zrušenými kulturními akcemi za období od 10. 3. do 31. 8. 2020. Příjem žádostí: termín bude upřesněn
Alokace výzvy: 900 mil. Kč
Podporované aktivity a výdaje: náklady za produkci plánovaných kulturních akcí, které byly zrušeny či přesunuty na náhradní termíny, případně se uskutečnily v menším rozsahu
Způsobilí žadatelé: drobní, malí a střední podnikatelé na území celé České republiky včetně hl. m. Prahy
Míra podpory: 50 % uznatelných výdajů
Výše podpory: max 5 mil. Kč
Výzva bude zveřejněna na internetových stránkách MPO a na webové platformě Kreativní Česko v nadcházejících týdnech.

Pokračování za pár dní. Sledujte IDEAMAG.


Náš tip

Potřebujete pomoct s marketingem nebo PR?
Specializujeme se na B2B marketing a tvorbu obsahu.
Váš kontakt: Radek Váňaradek@idealab.cz, tel. +420 777 572 476
Tým Idealab je připravený pracovat i pro vás.
Projděte si podrobný popis toho, co umíme v sekci Naše služby, přečtěte články na blogu Idealab.

Lidé na našem webu nejčastěji hledají tyto služby

Správa LinkedIn
Workshopy a školení LinkedIn
B2B marketing
PR a marketing pro architekturu
SEO analýza
Firemní časopis
Obsahový marketing
Videa a podcasty


Sledujte nás

Obsah IDEAMAG blogu jsou stovky článků, návodů a tipů pro váš byznys. Sledujte nás na Facebooku.
Anebo odebírejte náš newsletter. Budete v obraze a také vám čas od času pošleme zajímavé články právě z tohoto blogu.