SEO analýza je někdy taky nazývaná jako SEO audit je celkový rozbor webových stránek a to především z pohledu optimalizace pro vyhledávače.

Jejím hlavním účelem je obvykle zvýšení návštěvnosti a výkonnostních cílů webu z přirozené části vyhledávání. Než začneme jakoukoliv online marketingovou aktivitu, provádíme SEO analýzu, která nám dá data o tom, co na daném webu máme – i ve vztahu ke konkurenci – dále provádět nebo zlepšovat.

SEO analýze webu by měla předcházet analýza klíčových slov.

Jak a co měřit na vašem webu I.

Co prostřednictvím SEO analýzy zjistíte?

Co je na vašem webu špatně. Jak zjištěné nedostatky řešit. Když sestavujeme komplexní SEO analýzu, obsahuje tyto části:

  • analýzu technických nedostatků webu
  • analýzu obsahových nedostatků webu
  • analýzu zpětných odkazů
  • analýzu konkurence
  • analýzu návštěvnosti
  • analýzu příležitostí

Jak vám SEO analýza pomůže?

Komplexní SEO analýza webu pomáhá zlepšit obchodní výsledky a výkonnost vašeho webu. Popisuje nejdůležitější nedostatky webu z hlediska SEO a navrhuje způsoby, jak je opravit. Dále odpoví na otázky, jak zvýšit návštěvnost a konverze (poptávek, objednávek…).