Nejde vám marketing a věda dohromady? Nám ano. V následujících dílech nového seriálu článků, který jsme připravili společně se Středočeským inovačním centrem projdeme možnosti, postupy a nástroje, které mají výzkumné a vědecké instituce při komunikaci výsledků své práce k dispozici.

Idealab pracuje pro vědecké instituce

Jako agentura specializovaná na marketing s vysokou přidanou hodnotou a podrobnou znalostí odborné problematiky jsme součástí několika výzkumných a to i poměrně rozsáhlých projektů v oblasti vědy a výzkumu.

Již před několika lety jsme pracovali pro různé výzkumné a vědecké instituce (RICAIP, ČVUT, Sociologický ústav AV ČR, ale i Umělecko-průmyslové museum v Praze), získali jsme zkušenosti a znalosti, jak postupovat ve vědeckém prostředí.
V tomto seriálu budeme sdílet nejen své poznatky, na konkrétních projektech také ukážeme, jak postupovat. Seriál bude doplněný o sérii rozhovorů a videí, které náš tým nachystal se zajímavými lidmi z oblasti vědy a výzkumu.

Podpora Středočeského inovačního centra

Ve Středočeském kraji se nachází přes dvacet špičkových vědecko-výzkumných pracovišť s inovačním potenciálem a výzkumnou excelencí v řadě tradičních i zcela nových oborů. SIC mapuje jejich potřeby a vytváří programy pro jejich podporu a k posílení pozitivních dopadů na region.

SIC vyhledává příležitosti k propojení výzkumné a akademické sféry s průmyslem, podporuje přenášení vědeckých poznatků do praxe a propaguje jejich výsledky. Zapojuje vědce do mezinárodních projektů a napomáhá jejich růstu. Centrum také láká zahraniční kapacity na kariérní příležitosti v regionu a pořádá s nimi pravidelné meetupy, kterými jim pomáhá s prací a životem ve Středočeském kraji.

Aktuálně probíhá program – Konzultační podpora pro výzkumné organizace. Jedná se o expertní program, který výzkumným organizacím účinně pomáhá v jejich dalším rozvoji v oblasti interních procesů, diverzity, komercializace nebo ochrany duševního vlastnictví. Podpora je poskytována formou koučingu a mentoringu a lze ji získat také pro oblast zlepšování interní komunikace, marketingu nebo krizové komunikace.

Společně se Středočeským inovačním centrem jsme připravili příručku pro vědecké a výzkumné organizace Marketing vědy a výzkumu.

Komu je tento seriál určený

Jste ředitelé či pracovníci výzkumných ústavů, vedoucí týmů, nebo máte na starosti ve své vědecké instituci propagaci a komunikaci? Máte jednoduše co do činění s vědou a výzkumem a chcete komunikovat výsledky své práce nejen na vědeckých konferencích, ve sbornících a impaktovaných časopisech? Velkým tématem je také financování těchto “měkkých aktivit”. Odpovíme na otázky:

 • Jak sestavit marketingový a PR rozpočet?
 • Co zvládnout vlastními silami, co naopak outsourcovat?
 • Co dělat, když žádný rozpočet na PR a marketing nemáte?
 • Jak a na koho takovou komunikaci cílit?

Marketing a PR vědy je v současné době celosvětově stále skromně využívaným prostředkem. Důvodem je malé povědomí vědeckých center o široké paletě možností, které se dají implementovat do specifických podmínek vědy, která má právě na marketing i své speciální požadavky.

Prvotní nedůvěra organizací k něčemu cizímu, jako je marketing bohužel často vede k tomu, že je tato disciplína vnímaná jako zbytečné vyhazování peněz. Dále například panují u vedoucích pracovníků nebo ředitelů institucí pochyby ve smyslu “O čem by měla naše instituce vlastně lidem psát, vždyť věda nikoho nezajímá...” Přitom správná marketingová strategie dokáže odlišit vědeckou instituci od konkurence.

Marketing a PR dokáže vybudovat značku, se kterou lze vyrazit do světa a doma se současně stát atraktivním zaměstnavatelem s pozitivní image. Zprostředkovaně lze skrze správnou strategii dosáhnout na vyšší finanční prostředky, které vedou k větší stabilitě a sebevědomí organizace.

Nicméně marketing je také nástrojem, jak lidem nevšedně a jím blízkým způsobem dokázat a neustále vysvětlovat důležitost vědy pro běžný život. Vždyť právě výzkum, inovace a ekonomika založená na znalostech mají jasný dopad na (budoucí) konkurenceschopnost země, a tím na celkovou prosperitu a úroveň společnosti.

Pro koho připravovat marketing ve vědě?

Důležité je si definovat svůj cíl, a pro koho je výsledek vědecké práce určený, jinými slovy, komu svůj “produkt prodávám”. Marketing vědy dokáže pomocí originálních strategií identifikovat vhodné “publikum”. Tři hlavní cílové skupiny marketingu vědy jsou:

 • aplikační sféra tj. průmysl a firmy (finance prostřednictvím prodeje technologií či know-how - licence, patenty),
 • politici a vláda (přidělují finanční prostředky z veřejných peněz daňových poplatníků),
 • veřejnost (daňoví poplatníci a případní mladí talenti ve VaV).

Čemu marketing ve vědě pomáhá?

Tak jako si firmy musí nalézt své místo na trhu (a udržet si ho!), tak by vaše instituce měla chtít umět kvalitně prezentovat výsledky své práce (odborné) veřejnosti - “prodat” je koncovým klientům a dostat je do médií. To znamená, že pokud výzkumné/vědecké pracoviště vytváří hodnotu, musí být svázáno s odpovídajícím obecenstvem, respektive s trhem. Společnost a tržní prostředí se nejen vlivem technologií vyvíjí závratnou rychlostí, proto je zaostávání za konkurencí velice rizikové. A pro výzkumné a vědecké instituce snad ještě smrtelnější. Přitom právě marketing ve vědě a výzkumu má své primární cíle jasně definované:

 • Popularizovat vědu a výzkum.
 • Přiblížit vědu a výzkum nejen odborné, ale i laické veřejnosti.
 • Prezentovat výsledky vědy a výzkumu.
 • Představit významné projekty a osobnosti vědy a výzkumu.
 • Budovat image vědecko-výzkumných pracovišť a institucí.
 • Komunikovat s okolním světem.

Právě mezi slabé stránky vědy v tuzemsku můžeme jmenovat nedostatečnou propojenost univerzit a výzkumných pracovišť s podnikatelským sektorem i státní administrativou. Českou vědu rovněž trápí malá citovanost vědecké práce v porovnání s ostatními vyspělými ekonomikami. Také skutečnost, že Česká republika je malým proexportním rybníčkem s nedostatkem přírodních zdrojů, naléhavě volá po nutnosti umět správně využít konkurenční výhody ve vývoji nových technologií a produktů. A právě teprve v ruku v ruce s odpovídající marketingovou strategií svůj potenciál využijete opravdu naplno.

Co se dále dozvíte v seriálu Marketing vědy a výzkumu

2. díl: Online komunikace vědy a výzkumu
3. díl: Jak funguje hodnocení vědeckých výstupů & marketingových kampaní
4. díl: Marketing vlastními silami nebo outsourcing?
5. díl: Jak sestavit odpovídající rozpočet
6. díl: Marketing vědy a výzkumu krok za krokem

Těšit se ještě můžete na bonusové rozhovory. Pozvání přijali:

Marie Thunová, vedoucí PR & Marketingu HiLASE, vědeckého výzkumného centra Fyzikálního ústavu AV ČR. Rozhovor zde.
Otomar Sláma, ředitel Charles University Innovations Prague a.s. (CUIP). CUIP je 100% vlastněná dceřiná společnost Univerzity Karlovy, jejímž cílem je přenos vědeckých poznatků z akademického prostředí do běžného života. Rozhovor zde.

Stáhnout příručku Marketing ve vědě a výzkumu

Kontakt

Jste z vědecké instituce a potřebujete dostat výsledky své práce do světa?
Rádi vás zorientujeme v možnostech marketingu vědy. Pojďte nám říct, jaké máte možnosti a my namícháme marketingový mix přímo pro Váš projekt.

Napište nám na office@idealab.cz nebo rovnou zavolejte Radka Váňu na tel. +420 777 572 476


Středočeské inovační centrum nabízí široké portfolio služeb a programů na podporu malých a středních firem ze Středočeského kraje. Pomáháme podnikatelům v naplňování jejich ambicí. Podporujeme nápady a propojujeme technologie výzkumných organizací s podnikateli. Vytváříme komunitu inovátorů a podnikatelů, kteří chtějí rozvíjet sebe i regionální inovační prostředí.