Komunikace, prezentace a propagace vědy je alfou a omegou pro udržitelnou budoucnost, zdravé sebevědomí i konkurenceschopnost vědecké instituce či týmu. V druhém dílu seriálu, připraveném se Středočeským inovačním centrem, se zaměříme na jeden z mýtů, kterým je přesvědčení o neschopnosti vědy komunikovat skrze mainstreamová média.

Ukážeme si, že i vědecké instituce mohou těžit ze svého kvalitního marketingu, jenž vytváří takovou image, která inspiruje a zaujme širší veřejnost.

V minulém dílu našeho seriálu jsme vysvětlovali, proč by měla být správná komunikace vědy naprostým základem v prezentaci a propagaci vědeckých pracovišť. V tomto díle vám na konkrétních příkladech představíme, jak online komunikovat vědecké výstupy. Pod mnohými z nich jsme podepsaní.

Primárním krokem v sebeprezentaci je kvalitní web, to by měla být taková startovní čára k úspěšnému oslovení vámi vybraného publika. Různé skupiny vyžadují různé úrovně zjednodušení a přizpůsobení. A toho je třeba se bát. Jako se například o DNA přirozeně učí na základní, střední a vysoké škole v různých stupních obtížnosti, i marketing vědy se přizpůsobuje svému posluchačstvu a tím si tvoří povědomí u veřejnosti i svou dobrou pověst.

Na konkrétních příkladech vám ukážeme, jak lze využít online svět ke svému užitku. Kromě webových stánek, různých online projektů a výstupů jsou svébytným tématem videa. Minule jsme zhodnotili ta, která propagují české univerzity. Podívejte se například na nejlepší videa propagující přírodovědné a technické obory.

Příklady dobré praxe

Aktivní komunikaci směrem k aplikační sféře i veřejnosti vede mezinárodní centrum RICAIP (Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu). Pro tuto specializovanou platformu dvou českých a dvou německých výzkumných institucí jsme před třemi lety vytvořili webové stránky https://ricaip.eu.

Komunikace probíhá například skrze aktuality a články. Najdete zde i velmi potřebnou sekci pro média, včetně press kitu (podklady pro novináře), promo videí, mediálních výstupů centra nebo šablon ke stažení.

I takto může vypadat promo video, na kterém ředitel vědeckého centra vysvětluje široké veřejnosti poslání a cíle jeho vědecké instituce.

Openscreen.cz jsou webové stránky, které jsme navrhli pro Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR. Web prezentuje národní infrastrukturu chemické biologie s technologickým zázemím pro základní výzkum v této oblasti. Poskytuje také otevřený přístup (tzv. open access) pro české i mezinárodní uživatele.

Webová platforma czechlasers.cz má naopak vzdělávací ambice. Dozvíte se zde vše o laserové technologii a to navíc prostřednictvím tří úrovní “obtížnosti”. Díky nim se dostanete k článkům, videům či jiným vzdělávacím materiálům, které odpovídají vašemu věku, zájmu či vzdělání. Vzdělávací portál vznikl ve spolupráci center HiLASE a ELI Beamlines z Dolních Břežan, záštitu mu dala Akademie věd ČR.

Mnohá videa je možné využít jako vzdělávací pomůcky ve škole.

Dobrým příkladem, jak komunikovat s veřejností i médii je Astronomický ústav AV ČR. To mohou prozradit i jejich webové stránky, které jsou opravdu živé. Nejde jen o jejich vzhled či aktualizaci, lákají ke vstupu pro svůj obsah i uvádění různých akcí pro širokou veřejnost. Zároveň zůstávají jednoduché a přehledné.

Věda má široké spektrum působnosti, daří se komunikovat nejen špičkové technologie, ale i humanitní obory. Příkladem může být Sociologický ústav AV ČR, pro jehož specializované pracoviště na podporu genderové rovnosti ve vědě jsme navrhli web https://genderaveda.cz.

Posledním naším projektem, který vám představíme, je příklad komplexního vizuálního stylu včetně webu a sborníku pro mezinárodní kongres European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE)

Tato práce vznikla v Idealabu už před devíti lety, nebojíme se však říci, že by obstála i dnes. Komplexní vizuální styl, webové stránky, sborník a další grafické prvky pro významnou mezinárodní konferenci byly tehdy vítaným oživením vědeckého sympozia, které proběhlo v Praze.

Projekty SIC

V projektu Superhrdinové představuje SIC prostřednictvím série videí vědu a výzkum Středočeského kraje. Videa představují úspěšné projekty a počiny jednotlivých výzkumných organizací prostřednictvím reálných vědeckých pracovníků, kteří se podíleli na unikátním výzkumu. Videa jsou profesionálně zpracována a komunikují jazykem pochopitelným širokou veřejností.

Projekt Okno do budoucnosti je interaktivní výstava o unikátních objevech, vynálezcích a špičkových vědeckých pracovištích na území Středočeského kraje. Představuje fascinující pohledy do lidského těla, nejsilnějšího laseru na světě, technologii na přeměnu vody ze vzduchu, jaderného reaktoru a vzdáleného vesmíru. Stejně tak přestavuje praktické aplikace výzkumu špičkových vědeckých a vývojových pracovišť ve středních Čechách. Tento projekt hravou a srozumitelnou formou o objevech, které změní svět, motivuje studenty a širokou veřejnost nahlédnout do tajů vědy a unikátních objevů.

Oba projekty, jak série videí Superhrdinové, tak virtuální realita projektu Okno do budoucnosti si kladou za cíl zaujmout nejen veřejnost, ale i mediální a novinářský svět s cílem poskytnout jim vhled a povědomí o světové vědě a objevech realizovaných ve Středočeském kraji. Jsou cestou, jak zaujmout nejen veřejnost, ale i mediální a novinářský svět a díky tomu budovat povědomí.

Dále v seriálu Marketing vědy a výzkumu

3. díl: Jak funguje hodnocení vědeckých výstupů & marketingových kampaní
4. díl: Marketing vlastními silami nebo outsourcing?
5. díl: Jak sestavit odpovídající rozpočet
6. díl: Marketing vědy a výzkumu krok za krokem

Stáhnout příručku Marketing vědy a výzkumu

Kontakt

Jak správně nastavit online komunikaci a web vědecké nebo výzkumné instituce?
Jak dostat výsledky své práce do světa?
Rádi vás provedeme možnostmi marketingu vědy a výzkumu.
Napište nám na office@idealab.cz nebo rovnou zavolejte Radka Váňu na tel. +420 777 572 476.


Středočeské inovační centrum nabízí široké portfolio služeb a programů na podporu malých a středních firem ze Středočeského kraje. Pomáháme podnikatelům v naplňování jejich ambicí. Podporujeme nápady a propojujeme technologie výzkumných organizací s podnikateli. Vytváříme komunitu inovátorů a podnikatelů, kteří chtějí rozvíjet sebe i regionální inovační prostředí. www.s-ic.cz