Jaká úskalí čeká váš ústav, když se rozhodnete vyčlenit na marketing vlastní síly a energii, a na co se připravit, když se obrátíte na profesionály? V našem seriálu, který připravujeme společně se Středočeským inovačním centrem, popisujeme, jak věda a výzkum mohou využívat marketing pro svou podporu a prezentaci.

Docházejí síly?

Až na malé výjimky, které představují velké ústavy, nemají výzkumné ústavy či různé vědecké instituce vlastní síly na systémové věnování se propagaci své práce. Schválně, která instituce v oboru má tabulkové místo s názvem „Marketing a komunikace“? My totiž nejčastěji zaznamenáváme odpověď „my na to nikoho nemáme“. Obvykle tuto práci obstarávají asistenti, IT oddělení, něco málo ředitelé, nebo ti „kdo k tomu mají blízko“. Což odpovídá výsledkům, tedy pokud nějaké vůbec jsou. Tito lidé to v zásadě neumí, což se odráží na stráveném
čase (mzdě) i autorovu nízkému uspokojení z práce. V zásadě by bylo nejlepší, kdyby se na taková místa myslelo dopředu. Na druhou stranu napnuté rozpočty institucí mluví proti. Co s tím? Ve Středočeském kraji se nachází řešení! Nemusíte disponovat vlastními esy, či lepit marketingové strategie na koleni. Středočeské inovační centrum (SIC) dokáže zprostředkovat kontakt na profesionální marketingové agentury, které mají zkušenosti ze spolupráce s vědeckými institucemi různého zaměření.

marketing vědy

Spolupracujme s profesionály

Toto heslo se dá uplatnit na mnoha frontách. V marketingu to však platí obzvlášť. Marketingovou agenturu tvoří tým profesionálů, kteří pro své klienty tvoří produkty přímo na míru. Oslovit je lze na přímo nebo právě skrze SIC, které vás propojí s vhodnou kreativní marketingovou agenturou. Ale pozor, první schůzkou s vyjasněním si zásadních věcí, jako je představa, cíl a rozpočet, to nekončí. Ani zdaleka. Nechceme vás strašit, ale pokud se má dílo zadařit, je potřeba myslet na to, že vám i toto externí řešení časově zatíží váš tým. Doporučujeme vám určit jednoho „styčného důstojníka“, nemusí to být nutně ředitel, stačí mít vhled do projektů, znát souvislosti a „být na příjmu“.

Peníze plánovat dopředu

Někdy se stává, že si instituce uvědomí, že na agenturu vlastně nemají peníze, respektive v rozpočtu chybí jakákoliv vhodná vyúčtovatelná položka. Typicky se peníze shání formou grantů. A právě už při jejich psaní se musí myslet na propagaci daných projektů. Ta může mít různé podoby, tudíž i ekvivalentní hodnotu. Mají na projekt upozorňovat a propagovat jeho výsledky webové stránky? Jak se o úspěchu projektu dozví odborná / široká veřejnost? Natočíme video nebo vydáme brožuru? Jak se píše tisková zpráva, a kudy se dostat do médií?
Pokud se na začátku výzkumného projektu nepočítá s propagací, peníze se špatně shání a marketing a PR se „lepí“ skrze různé dohody. Stačí málo – myslet dopředu. Jen takové okolnosti mohou dovolit vzniku kvalitních (a velkorysejších) výstupů. Najměte si profesionály, ušetříte síly i peníze, jen nezapomeňte na to, že vám to nějaký ten čas také vezme.

marketing vědy

Dále v seriálu Marketing vědy a výzkumu

5. díl: Jak sestavit odpovídající rozpočet
6. díl: Marketing vědy a výzkumu krok za krokem

Stáhnout příručku Marketing vědy a výzkumu

Kontakt

Jste z vědecké instituce a potřebujete dostat výsledky své práce do světa? Rádi vás zorientujeme v možnostech marketingu vědy. Pojďte nám říct, jaké máte možnosti a my namícháme marketingový mix přímo pro váš projekt.

Napište nám na office@idealab.cz nebo rovnou zavolejte Radka Váňu na tel. +420 777 572 476


Středočeské inovační centrum nabízí široké portfolio služeb a programů na podporu malých a středních firem ze Středočeského kraje. Pomáháme podnikatelům v naplňování jejich ambicí. Podporujeme nápady a propojujeme technologie výzkumných organizací s podnikateli. Vytváříme komunitu inovátorů a podnikatelů, kteří chtějí rozvíjet sebe i regionální inovační prostředí.