Na trhu je mnoho výrobků a služeb podobného charakteru a pro většinu firem je jednou z největších výzev vytvořit po nabízených produktech poptávku.

Demand generation je v praxi často zaměňováno s pojmem Lead generation.

Lead generation spočívá v procesu, jehož cílem je vyvolat zájem o daný výrobek či službu a tím přilákat potenciální zákazníky. (Jak generovat nové leady v této době si přečtěte zde.)

Demand generation v překladu generování poptávky oproti tomu zahrnuje také shromažďování informací o potenciálních zákaznících, z nichž se pak stávají skuteční a kvalitní zákazníci. Jedná se tak o dlouhodobou strategii pokrývající všechna stádia, kterými zákazník prochází, od povědomí o značce a zvažování nákupu, výzkum a závěrečné rozhodnutí podložené vlastními argumenty.

Jak generovat poptávku?

Hlavním cílem demand generation je vybudovat povědomí o značce a umístit ji v myslích zákazníků. Generování poptávky nespočívá ve vybízení k nákupu věcí, které lidé nepotřebují. Naopak, generovat poptávku znamená poskytovat správné informace správným lidem a ve správný čas tak, abychom dokonale uspokojili potřeby zákazníků.

Důvěra na prvním místě

Nejprve je tedy nutné identifikovat potenciální zákazníky, vyvolat kolem značky rozruch a vybudovat k ní důvěru. V rámci obsahového marketingu se zaměřte na vzdělávací materiály a aktivity (školení, webináře). Důvěru si získáte také komunikací se zákazníky (odpovídáním dotazů, chatboty) nebo zpřístupněním demo verze vašich služeb zdarma.

Něco za něco: Uzamčený obsah

Volně dostupný obsah pomohl zaujmout a přilákat více návštěvníků na web. Poptávajícím zákazníkům dále poskytněte přístup k dalšímu, tentokrát uzamčenému obsahu: případovým studiím a analýzám, které lze stáhnout po zanechání e-mailové adresy.

Buďte osobní

Nezapomínejte ani na SEO, nebo PPC kampaně k přizpůsobení nabídky zákazníkům na míru. Budovat komunitu a přiblížit se k zákazníkům pomohou také sociální sítě: stránky na Facebooku, profil na Instagramu nebo LinkedIn, kterému jsme se věnovali v Podzimní škole LinkedIn I.

Měřte a spolupracujte

Spolupráce obchodního a marketingového týmu by měla být samozřejmostí. Vzájemné předávání si informací o zákaznických preferencích a prodejích pomohou při tvorbě nebo úpravě zvolené strategie. Měřit úspěšnost lze například pomocí CAC nebo si přečtěte naše návody: Jak a co měřit na vašem webu.

Přečtěte si naše další články:

Obsahový marketing: jak na něj I.
Obsahový marketing II: jak na něj
Jak generovat nové leady I.
Jak generovat nové leady II.

Chcete se s námi potkat?

Kontaktujte: Radek Váňa | radek@idealab.cz | tel. +420 777 572 476