Barrisol

Pro firmu Barrisol, která dodává originální francouzské pnuté stropy, spravujeme kompletní online prezentaci: od webu, přes sociální sítě až po copywriting.

Připravujeme také případové studie o použití tohoto materiálu. Přečtěte si je.
Barrisol: Případová studie Josébar, Ústí nad Labem (pdf)
Barrisol: Případová studie Vodafone (pdf)