Barrisol

Pro firmu Barrisol, která dodává originální francouzské pnuté stropy, spravujeme kompletní online prezentaci: od webu, přes sociální sítě až po copywriting.

Připravujeme také případové studie o použití tohoto materiálu. Přečtěte si je.
Barrisol: Případová studie Josébar, Ústí nad Labem (pdf)
Barrisol: Případová studie Vodafone (pdf)

Pro média

Tiskové zprávy
Fotografie ke stažení
Zastupované značky
Kontakty pro média

Správa online 

Správa Facebooku
Správa LinkedIn
Další sociální sítě

PPC a řízení kampaní
SEO a analýzy webu