Zavřené obchody, změna prodejních možností a obecně i změna byznysu našich klientů se promítla i do naší práce: musíme více pracovat v online, musíme hledat efektivní a rychlé cesty k výsledku, který je měřitelný.

Z offline do online

Naše práce, založená na kombinaci online a offline se změnila: nebudeme tisknout tolik firemních časopisů, ale o to více budeme odesílat newsletterů elektronicky (jaké jsou výhody a nevýhody obou cest jsem popisoval v tomto článku). Budeme více počítat, naši klienti budou také více počítat a soustředíme se na aktivity, které lze měřit a které přinášejí rychlý výsledek. Podobně jako Klub Botanicus, budou fungovat další online projekty.

Naše práce pro ARCHIZOOM, nový časopis o architektuře zaznamenala během prvního měsíce provozu řádově vyšší návštěvnost, než jsme očekávali.
Podrobně se k tomu vrátíme na IDEAMAG.CZ někdy v blízké budoucnosti, protože čísla ARCHIZOOM ukazují, že dobře připravený obsahový online koncept může dnes, když všichni sedí u notebooků a počítačů, přinést zajímavé výsledky. Hned.

Všichni radí (my taky)

Marketingových rad a návodů se během předchozích týdnů na všech sociálních sítích objevily tisíce, každá agentura se s úbytkem práce snaží vyrovnat po svém. My v Idealabu jsme přešli do režimu částečného home-office, ale obrovskou výhodou naší práce (na rozdíl například od gastronomie nebo leteckého průmyslu) je to, že se dá pracovat na dálku (píše o tom Petr Chaloupka).

Digitální obsah, stejně jako weby nepotřebujete tvořit v kanceláři. Sice je to lepší, ale jak ukazuje naše zkušenost z předchozího měsíce, home-office vs. office workflow funguje víceméně stejně.

Jak a co komunikovat

Kolega Petr Chaloupka intenzivně referuje na blogu LEADMACHINE o tom, jak telefonovat, komu telefonovat… a proč tato forma komunikace má rostoucí potenciál. Jak se také ukazuje na příkladu projektu ARCHIZOOM, kombinace digitálního obsahu a osobní komunikace ve velmi specifickém B2B segmentu, v našem případě v oblasti architektury může velmi rychle přinášet úspěch.

Když jsme publikovali Analýzu ekonomických dopadů na koronavirové epidemie na českou architekturu, jen první den si ji přečetlo nebo stáhlo několik tisíc lidí. Projekt ARCHIZOOM, kde jsme ji publikovali, zaznamenal mimořádnou návštěvnost, kterou se nám daří udržovat i v týdnech po publikaci této studie.

Závěrem

Dnes, více než kdy jindy se ukazuje, jak se prostřednictvím kvalitního obsahu dá odlišit, zvýšit návštěvnost webu nebo přivést nové publikum na stránky.

Platí: obsah je král. Ale o tom jsme už jsme psali před rokem a půl.