Cíle i plán marketingu máme za sebou (psali jsme o nich v 1. dílu a 2. dílu). Víme, kam a jak dlouho půjdeme, aby marketing dával smysl. Jaké jsou tedy další kroky a jak postupovat při plánování marketingu pro architektonické studio nebo i jako samostatný architekt?

Za dlouhá léta praxe marketingové agentury se v architektonických kancelářích setkáváme s několika zažitými a stále se opakujícími klišé.
Jako by architekti společně se studiem na vysoké škole konzumovali stejný druh houbiček nebo překročili bludný kořen, přes který ne a ne se vymotat.

Pět mýtů, které mají o marketingu samotní architekti  

  1. Žádnou propagaci nepotřebujeme. Klienti si nás najdou sami.
  2. Nejlepší referencí na naši práci je samotná stavba.
  3. Nepotřebujeme psát o tom, jak jsme se pět let prali se stavebním úřadem. A nakonec i s klientem.
  4. Dělat marketing architektonické kanceláři nejde. Neprodáváme žvýkačky.
  5. Stačí nám pořádné fotky od dobrého fotografa.

Boříme mýty

Architektura je obor, ve kterém se podniká jako v každém jiném. Dokonce je díky své podstatě velmi zodpovědným oborem, ve kterém se točí obrovské peníze. Samozřejmě existuje řada solitérů, kteří i po celoživotní kariéře architekta umírají v chudobě a v lepším případě oslavováni mladými studenty architektury. Protože čtete blog o architektuře a marketingu, pokusíme se výše uvedené mýty zbourat.

Klasická pipeline (POZN: Pajplajna – z anglického pipeline neboli potrubí, ale také linka a v přeneseném významu taky plán, obvykle přesný plán tržeb v čase. Používá se ve významu: „Podívám se do pajplajny, kolik toho ještě musíme udělat,“ neboli „Podívám se na plán, jaký objem tržeb nám zbývá do jeho splnění.“) by měla fungovat i v praxi architektonické kanceláře. Měla by být jedním z ukazatelů úspěšnosti marketingu v architektuře.

Dalšími kritérii hodnocení pak může počet publikovaných článků, dnes spíše citací nebo odkazů na webu (vyšší dívčí je pak SEO pro architekturu - jak na něj si vysvětlíme někdy příště).

Jak na to

Když jsme léta pilovali metody marketingu v architektuře, zjistili jsme, že tvrdá data, definici pipeline i citační index a obsahovou strategii můžeme aplikovat i pro naši práci. Že dokážeme vytvořit - ale hlavně pak dlouhodobě vést - marketingový plán, který funguje. A je měřitelný podobnými kritérii, jako třeba zmíněný "prodej žvýkaček".

Pracujeme s jinými proměnnými, obvykle i delšími časovými úseky, ale marketing pro architektonickou kancelář (jakékoliv velikosti) plánujeme, řídíme i rozvíjíme na stejných základech jako v jiných oblastech kreativního průmyslu.
Že vaše architektonická kancelář není součástí žádného kreativního průmyslu?
A tohle jsou jen marketingové kecy?
Nemyslíme si to.

Co je boarding program
Vyzkoušejte si náš "boarding program" pro architekty, kde vám vše vysvětlíme. Budete překvapeni, co vše se dá spočítat a naplánovat. Na základě výsledků naší společné práce pak pro vás rozpracujeme marketingový plán na rok, případně na dva.

Celodenní workshop u vás v kanceláři vám na řadu otázek jasně odpoví, společně pak stanovíme postup i konkrétní kroky, jak v marketingu postupovat, jak nastavit měřitelné a dosažitelné cíle a jak k nim dojít.
Chcete tento "boarding workshop" vyzkoušet? Napište nám.

V dalším díle se dočtete: Jak uspět na malém českém trhu (architektury).

Marketing pro architekturu

Chcete prezentovat svou architektonickou práci?

Nabízíme architektům, designérům i dodavatelům kompletní PR a mediální servis.

Přečtěte si také:
Jak řešit marketing pro architekty II.
Jak řešit marketing pro architekty I.

Kontakt pro vás: Radek Váňa, radek@idealab.cz, tel: +420 777 572 476

Ilustrační foto: Schindler Seko Architekti, kancelářská budova River Garden Praha / foto Ondřej Polák