V prvním díle jsme popsali disciplínu i pokoru. Snažili jsme se ukázat, proč je důležité tyto vlastnosti rozvíjet, nebo osvojit. Dnes se podíváme na další důležité stránky osobního vývoje, které jsou potřeba pro vedení úspěšného projektu. A upozorníme na nebezpečné představy, kterým mnozí začátečníci podléhají.

Forma vs. obsah

Taiji patří do skupiny vnitřních stylů čínských bojových umění. Pokud si ale vyhledáte slovo Taiji na internetu, objevíte obrovské množství videí ze soutěží, kde se z Taiji stala fyzicky velmi náročná a krásná sportovní disciplína. Hodnotí se forma, která tak zvítězila nad obsahem. Taiji ale není sport, a výkon v něm nelze jednoduše měřit. Opravdový mistr Taiji Quan upřednostňuje obsah před formou, protože samotný obsah vytváří formu – vytváří to, jak vaše cvičení vypadá.

A co marketing?
Myšlenka, kterou chcete sdělit, má spoluvytvářet formu marketingové komunikace. Proto si dejte pozor, aby také ve vaší kampani forma nezvítězila nad obsahem. Je velmi lákavé mít krásné minimalistické webové stránky nebo naopak letáky plné všech možných informací. Ale ani jedno nemusí odpovídat vaším skutečným potřebám na B2B trhu. Definujte si dobře, co chcete marketingem docílit. Podle toho nastavte měřitelné cíle, a tou optikou na konci projektu hodnoťte výsledky.

Pozor na…

Na začátku jsme zmiňovali hodně medializovaný vliv cvičení Taiji na zdraví. Kdejaký manažer tak může nabýt dojmu, že bude chodit jednou týdně na cvičení místo squashe, a kolena i záda se mu sami zázračně uzdraví. K tomu se přidá lepší soustředění a třeba se zlepší i time-management. Tak jednoduché to ale není. Naopak, špatným cvičením si bolesti spíš přivodíte.

To samé platí i pro marketing. Špatným marketingem nejenomže nezískáte nové leady, ale často můžete poškodit celou kampaň, nebo dokonce image produktu nebo společnosti.

Pamatujte, že Taiji ani SEO, PR, či sociální media marketing se nelze naučit za půl roku. Je naivní počítat s tím, že po takové krátké době budete sami správně cvičit nebo vést kampaně. V cestě výuky Taiji je dobré mít svého učitele, kterému věříte, a se kterým pracujete dlouhodobě. I pro marketing hledejte zkušeného člověka na pozici marketing manažera nebo externího partnera, nejlépe se zkušenostmi ve vašem oboru.

A to je vše

V obou článcích jsme vám paralelou se starodávným cvičením chtěli ukázat, co je podle nás důležité pro dobré výsledky v B2B marketingu.
Je jasné, že řídit celý životní cyklus marketingových kampaní v B2B, a vytvářet kvalitní komunikaci se svými klienty není jednoduché. Proto jsme na začátku mluvili o Dao – dlouhé cestě.

Komunikace je to, co nás baví, a s čím pomáháme mnoho dalším našim klientům. Pokud se chcete s námi potkat a probrat téma marketingu (nebo Taiji), napište nám.
Nebo se zeptejte přímo Petra.