Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) dnes vydala TREND REPORT 2022, jedinou komplexní analýzu českého trhu nemovitostí, která shrnuje vývoj na realitním trhu za uplynulý rok.

Autorský tým ve svých kapitolách reflektuje dosavadní vývoj v jednotlivých segmentech nemovitostního trhu a přináší ucelený pohled na aktuální situaci. Nedílnou součástí vydané publikace je každoroční průzkum, kterého se pravidelně účastní respondenti z řad členů ARTN a dalších odborníků na realitní trh.

Český realitní trh se s následky pandemie vyrovnal obdivuhodně,“ říká Zdenka Klapalová, prezidentka ARTN a ředitelka realitně poradenské společnosti Knight Frank a dále doplňuje: „Transakce probíhaly i v době uzávěr a omezení, likvidita na trhu byla a je vysoká, na domácí trh se vrací velké transakce a v podstatě jediné, co brzdí investory, je nedostatek vhodných produktů. Jakmile se na trhu objeví zajímavá příležitost, vyvolá velký zájem. Příkladem může být prodej administrativního a obchodního centra Bořislavka, disponujícího „zelenou“ certifikací. Jedná se o největší realitní obchod, týkající se jediné nemovitosti, za posledních pět let.

Pavel Kliment, člen dozorčí rady ARTN a partner ve společnosti KPMG, aktuální situaci komentuje následovně: „Na nemovitostním trhu dochází k významným změnám, z nichž některé mohou být dlouhodobé. Příkladem je růst cen stavebních prací, který se v budoucnu projeví v konečné ceně nemovitostí. V oblasti dostupnosti bydlení se nacházíme v okamžiku reálného přelivu poptávky z vlastnické do nájemní formy. Dobrou zprávou pro investiční nemovitostní trh je, že evropská centrální banka pokračuje v politice nízkých úrokových sazeb. Příznivě se projevuje i fakt, že nemovitosti jsou dlouhodobě vnímané jako bezpečný přístav a tento pohled nejistota spíše posiluje.

Stáhnout Trend Report 2022

Ačkoliv se světová ekonomika v průběhu posledního roku vzpamatovala z pandemie a následovalo relativně svižné oživení ekonomické aktivity, její pokračování je aktuálně nejisté. Důvodem je ruská invaze na Ukrajinu, která začala 24. února letošního roku. V důsledku této bezprecedentní situace, kterou je plnohodnotná válka na evropském území, zažívá světová ekonomika velkou nejistotu a šok.

Zvyšující se ceny nemovitostí, surovin, energií a materiálů, výrazné zvyšování úrokových sazeb u hypoték a vysoká inflace (v březnu 11,9 %) ovlivní řadu českých domácností. Dá se říci, že po několikaletém boomu hypotečního trhu, kdy v loňském roce dosáhl historického a rekordního objemu 400 mld. poskytnutých hypoték, nás čeká výrazné ochlazení a propad zájmu o koupi vlastní nemovitosti. To bude mít na druhé straně vliv na růst segmentu nájemního bydlení.

Ceny u nových bytů v Praze vzrostly za poslední rok v průměru o 27,9 %. To již nyní vede k přesunu poptávajících z řad střední třídy mimo Prahu do středočeských měst, podobně jako v jiných západoevropských metropolích. Pro tento trend je základem kvalitní infrastruktura. S pokračující výstavbou nových úseků dálnic a plánovanou výstavbou nových železničních koridorů zřejmě bude tento trend nabývat na síle a umocňovat. Například výstavba nového železničního koridoru do Ústí nad Labem plánovaná okolo roku 2030 bude znamenat dojezd vlakem do Prahy okolo 30 minut a tím se dopravně stane Ústí nad Labem stejně výhodné jako například Kolín. To je také jedním z důvodů, proč ceny rezidenčních nemovitostí ve středních Čechách rostly rychleji než v hlavním městě.

V oblasti maloobchodu došlo kvůli pandemii a silným státním regulacím regulacím k největšímu přeskupení sil na české maloobchodní scéně v novodobé historii. V důsledku restrikcí i mediálně podporovaných obav se dramaticky proměnilo nákupní chování Čechů. Snížila se frekvence nákupů, počet navštěvovaných prodejen i návštěv nákupních center, naopak vzrostl průměrný nákup a především – rapidně vzrostl poměr nákupů uskutečněných online.

Investiční trh byl vloni nižší, neboť chyběly velké transakce nad 100 mil. EUR. To se změnilo na začátku letošního roku, kdy byl za blíže nespecifikovanou, ale dle odhadu přesahující výše zmíněnou hranici prodán administrativní a obchodní komplex Bořislavka Centrum. Silné zastoupení mají na realitním trhu domácí investoři, nadále však přetrvává nedostatek vhodných produktů ke koupi.

Logistika se za posledních několik let stala preferovanou investiční třídou pro mnoho investorů. Po vypuknutí covidové pandemie v roce 2020, urychlení fenoménu e-commerce a návratu mnoha strategických výrobních aktivit zpět do regionu Evropy potažmo CEE sektor logistiky dosáhl stejné atraktivity jako tradiční kancelářské a obchodní nemovitosti. Tyto aktiva jsou velmi likvidní a velký zájem o něj projevují nejen domácí, ale také zahraniční investoři.

Očekávání budoucího vývoje

Rychlý růst spotřebitelských cen vedl k dalšímu zvyšování základní úrokové sazby ze strany České národní banky a s největší pravděpodobností můžeme očekávat její další zvyšování. To se nevyhnutelně odrazí v úrokových sazbách u půjček, ze kterých investoři financují své nákupy.
Dalším faktorem, který bude mít významný vliv na českou ekonomiku a investiční trh, je probíhající válka na Ukrajině. Ta před válkou patřila mezi 20 největších obchodních partnerů Česka, zejména v automobilovém sektoru a strojírenství. Pracovníci z Ukrajiny navíc tvořili významnou část pracovní síly ve stavebnictví, které se tak musí potýkat nejen s nedostatkem některých stavebních materiálů, ale i s personálními problémy, což ve výsledku znamená zpožďování staveb. Například u logistických hal je doba výstavby téměř dvojnásobná oproti letům před pandemií.

Válka dále způsobuje zdražování paliv a všech dalších výrobků, což přispívá k růstu inflace. V boji proti inflaci zvýšila ČNB 31. března základní úrokovou míru na 5 %. Předpovědi vývoje jsou postupně upravovány. Zatímco na začátku února očekávala ČNB roční inflaci ve výši 8,5 % a růst HDP o 3 %, směřujeme nyní ke stagflaci, tedy období vysokého růstu inflace v kombinaci se stagnací nebo propadem HDP. To bude mít dopad i na míru nezaměstnanosti, která dosud zůstávala ve srovnání se zbytkem Evropské unie na velmi nízké úrovni. Krátkodobý výhled na jakékoliv zlepšení situace je v současné době nepravděpodobný.

Profil

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) je neziskový zájmový spolek, který funguje od roku 2001 a sdružuje 111 předních osobností působících ve všech oblastech trhu nemovitostí. Hlavní cíle asociace jsou zvýšení kvality, stability a transparentnosti nemovitostního trhu v ČR, standardizace jeho procesů, propagace trhu v tuzemsku i zahraničí, ale také zvýšení obecné informovanosti i kvality vzdělávání v oboru. ARTN pořádá diskusní setkání, kulaté stoly, vydává pravidelné souhrnné zprávy o stavu českého trhu s nemovitostmi Trend Report a je organizátorem prestižní soutěže Best of Realty.
ARTN se rozhodla letošní vydání poskytnout všem zájemcům kompletně zdarma ke stažení na svém webu.
Na webu Asociace je publikace dostupná jak ve formátu PDF, tak k prohlížení.


Jak připravit odbornou publikaci

Každoročním výstupem expertů z ARTN je Trend report, tedy studie, která vychází na přelomu jara a léta daného roku. Mapuje jednotlivé segmenty trhu a ukazuje, jaké trendy trhem nemovitostí právě hýbou. Hodnotí uplynulý rok a v přehledné podobě dává k dispozici data o kancelářském, retailovém, bytovém a dalších segmentech trhu.
Výjimečná publikace

Od svého prvního vydání si Trend Report vydobyl své nezastupitelné postavení. Stal se prestižní odbornou publikací, která je nedílnou součástí knihovny každého aktéra na nemovitostním trhu. Snahou autorů a ARTN je na této expertní studii dále pracovat a v každém roce vydání ji připravit tak, aby dokázala odborné i laické veřejnosti nabídnout vždy objektivní a komplexní pohled na vývoj na českém trhu nemovitostí včetně aktuálních trendů z pohledu předních expertů.

Online výzkum

Nejprve se pomocí online průzkumu sbírají data a komentáře aktivních účastníků trhu: ptáme se na to, jak a co se v uplynulém roce na trhu odehrálo, jak se trh vyvíjel, jak ho ve svém oboru hodnotí. Po této prvotní fázi texty společně s autorským týmem ARTN editujeme a chystáme anglický překlad (publikace vychází v česko anglické verzi).

Grafické zpracování a tisk

Následuje grafické zpracování, které má u nás na starosti Renata. Několik koleček jazykových a stylistických korektur, úprav a Trend report je po několika měsících intenzivní práce připravený k tisku.
K publikaci pak chystáme i online verzi, několik newsletterů a v květnu je Trend report ARTN uvedený na trh.

Všechny publikace Trend Report si můžete stáhnout zde. Získáte tak jasnou představu o tom, jak taková odborná publikace vypadá a co vše je třeba, aby vznikla. Na Trend reportu u nás v Idealabu pracuje každý rok několik lidí: grafik, redaktor, korektor, externí překladatel a také online specialista.

Publikace pro B2B

Uvažujete o podobné publikaci? Potřebujete odbornou redakci, obsahovou přípravu publikace a řízení celého procesu od začátku až po tisk?
Pro naše klienty jsme vydali celou řadu publikací - kontaktujte nás a rádi pomůžeme i s tou vaší.