Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) vydala TREND REPORT 2021, jedinou komplexní analýzu českého trhu nemovitostí, která shrnuje vývoj na realitním trhu za uplynulý rok.

Autorský tým ve svých kapitolách reflektuje dosavadní vývoj v jednotlivých segmentech nemovitostního trhu a přináší ucelený pohled na aktuální situaci. Nedílnou součástí vydané publikace je každoroční průzkum, kterého se letos zúčastnilo 136 respondentů z řad členů ARTN a dalších odborníků na realitní trh.

Velkým tématem nejen uplynulého, ale i současného roku jsou dopady pandemie do všech oblastí lidské činnosti. Realitní trh se ukázal v celku jako velmi stabilní. K nejvíce zasaženým patří segmenty cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie. Změnami prochází kancelářský trh. Naopak jsme svědky boomu logistiky a skladových areálů, souvisejícímu s růstem e-commerce,“ říká Zdenka Klapalová, prezidentka ARTN a ředitelka realitně poradenské společnosti Knight Frank a dále doplňuje: „Také rezidenční trh vychází z pandemie posílen. Poptávka dlouhodobě převyšuje nabídku, ceny nemovitostí plynule rostou. V segmentu investic je situace velmi podobná. Jejich objem sice oproti loňsku mírně klesl, navzdory pandemii a očekáváním některých investorů z první poloviny loňského roku se však neobjevily žádné vynucené prodeje, a i nadále přetrvává velký nedostatek kvalitních investičních produktů.“

Pavel Kliment, člen dozorčí rady ARTN a partner ve společnosti KPMG, situaci na českém realitním trhu komentuje následovně: „Nejen v Česku v nemovitostním sektoru nadále poptávka převažuje nad nabídkou, monetární stimuly k této nerovnováze jen přispěly. Přerušení investiční aktivity v důsledku pandemie bylo jen krátkodobé. Problém trhu leží na straně nabídky, především jde o nedostatečný objem projektů a pomalé tempo výstavby.“

Světová ekonomika se v průběhu minulého roku propadla do globální recese. Prognózy ze začátku letošního roku předpokládají pro roky 2021-2022 relativně svižné oživení ekonomické aktivity, jeho rozsah je však zatížen vysokou mírou nejistoty. Po roce přetrvávající pandemie je však patrné, že ekonomika většiny domácností nebyla touto situací zasažena. Nedošlo tak na pesimistické scénáře, které predikovaly výpadky příjmů, nárůst nezaměstnanosti a neschopnost splácet závazky. Právě naopak. Češi reagovali na pandemii po svém – investovali peníze do nemovitostí, které vykazují dlouhodobou odolnost vůči vnějším vlivům a představují ideální zhodnocení vložených finančních prostředků. Prezidentka ARTN Zdenka Klapalová k tomu dodává: „Bytový trh v ČR je stabilní a problémy okolo pandemie nebyl zasažen. Poptávka po koupi rezidenčních nemovitostí se nemění, nabídka nových ale i starších bytů několik let v řadě za sebou klesá, což spoluvytváří tlak na růst cen. Ceny prodávaných bytů tak neustále rostou ve velkých, ale i menších městech, především v okolí Prahy a Brna.“

Ceny rezidenčních nemovitostí ani v době pandemie neklesly, naopak plynule rostly v průběhu celého uplynulého roku. Navzdory zvyšujícím se cenám zůstávají investice do rezidenčních nemovitostí i nadále oblíbené. V poptávce proto převažuje zájem o menší dispozice bytů, nejčastěji dvoupokojové. Rostl rovněž segment nájemního bydlení. Pouze centra velkých měst, především Praha, zaznamenala zvýšený počet bytů určených k delšímu pronájmu, neboť se na trh dostaly byty, které před pandemií sloužily ke krátkodobému ubytování turistů.

Hypoteční trh zažil rekordní rok

Ačkoliv odborníci predikovali mírné sníženi objemu poskytnutých hypoték, které by bylo i logické vzhledem k nástupu pandemie koronaviru, opak je pravdou. Za loňský rok banky poskytly lidem na bydlení částku 245,6 miliardy korun, což znamená dokonce 40% nárůst oproti předchozímu roku.
Žádné snižování cen ostatně nenastalo ani v případě komerčních nemovitostí, jak někteří investoři očekávali ještě v první polovině loňského roku. Prvotní nejistota ohledně cen nemovitostí rychle opadla a byla nahrazena apetitem, který ovšem na nabídkové straně nedokázal uspokojit všechny zájemce o koupi. Nedostatek vhodných příležitostí mimo jiné způsobuje dlouhodobé zvyšování cen nemovitostí. „Nemovitosti se stávají plnohodnotnou investiční alternativou k dluhovým nebo akciovým investicím. Tento trend pandemie ještě urychlila. Nemovitostní trh je mezinárodním investičním trhem, vývoj na českém trhu tak kopíruje a následuje globální trendy,“ komentuje vývoj v oblasti investic Pavel Kliment.

V oblasti kanceláří došlo k výrazným změnám kvůli povinné práci z domova. Dřívější benefit některých zaměstnavatelů se stal jediným možným způsobem výkonu práce naprosté většiny kancelářských zaměstnanců. Kvůli tomuto trendu vloni mírně rostla neobsazenost. Naopak poklesl objem pronájmů, avšak poptávka po kancelářích na trhu přetrvává. Některé společnosti nabízí nevyužívané plochy formou podnájmů, na druhou stranu přibývá firem, které přistupují k dispozičním a technologickým úpravám svých prostor tak, aby odpovídaly aktuálním i budoucím požadavkům na bezpečné a zároveň moderní a kreativní kanceláře. Hlavním problémem tohoto segmentu je dlouhodobě omezená výstavba. „Trendy, a to nejen v oblasti kancelářského trhu, se rychle vyvíjí a požadavky nájemníků na podobu kanceláří se mění, tak jako objem poptávky obecně. Developeři při stávající délce povolovacích procesů mají pouze velmi omezenou možnost na poptávku adekvátně reagovat a udržet si tak konkurenceschopnost i v rámci CEE regionu,“ dodává prezidentka ARTN Klapalová.

Logistika vítězí

Jednoznačným vítězem pandemického roku je segment logistiky. Zavřené obchody přesunuly nákupní apetit Čechů, který nepolevil ani v době pandemie, z kamenných obchodů na internet. Na řadu tak přišla nutnost rychlého dodání zboží a s ní související potřeba skladovacích prostor. Kromě toho se kvůli pandemii loňský rok nesl v duchu návratu strategických výrobních a skladovacích ploch zpět do Evropy, potažmo České republiky. O tento segment projevili velký zájem investoři, i zde je však – stejně jako v případě rezidenčních nebo kancelářských nemovitostí – patrný velký převis poptávky. Nedostatek kvalitních investičních příležitostí je způsoben neúměrnou délkou a náročností povolovacích procesů.

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) je neziskový zájmový spolek, který funguje od roku 2001 a sdružuje více než 120 předních osobností působících ve všech oblastech trhu nemovitostí. Hlavní cíle asociace jsou zvýšení kvality, stability a transparentnosti nemovitostního trhu v ČR, standardizace jeho procesů, propagace trhu v tuzemsku i zahraničí, ale také zvýšení obecné informovanosti i kvality vzdělávání v oboru. ARTN pořádá diskusní setkání, kulaté stoly, vydává pravidelné souhrnné zprávy o stavu českého trhu s nemovitostmi Trend Report a je odborným garantem prestižní soutěže Best of Realty.
Vzhledem k situaci na trhu se ARTN rozhodla letošní vydání poskytnout všem zájemcům kompletně zdarma ke stažení na svém webu.

Trend report 2021 ke stažení

Jak připravit odbornou publikaci

Každoročním výstupem expertů z ARTN je Trend report, tedy studie, která vychází na přelomu jara a léta daného roku. Mapuje jednotlivé segmenty trhu a ukazuje, jaké trendy trhem nemovitostí právě hýbou. Hodnotí uplynulý rok a v přehledné podobě dává k dispozici data o kancelářském, retailovém, bytovém a dalších segmentech trhu.
Výjimečná publikace

Od svého prvního vydání si Trend Report vydobyl své nezastupitelné postavení. Stal se prestižní odbornou publikací, která je nedílnou součástí knihovny každého aktéra na nemovitostním trhu. Snahou autorů a ARTN je na této expertní studii dále pracovat a v každém roce vydání ji připravit tak, aby dokázala odborné i laické veřejnosti nabídnout vždy objektivní a komplexní pohled na vývoj na českém trhu nemovitostí včetně aktuálních trendů z pohledu předních expertů.

Online výzkum

Nejprve se pomocí online průzkumu sbírají data a komentáře aktivních účastníků trhu: ptáme se na to, jak a co se v uplynulém roce na trhu odehrálo, jak se trh vyvíjel, jak ho ve svém oboru hodnotí.

Po této prvotní fázi texty společně s autorským týmem ARTN editujeme a chystáme anglický překlad (publikace vychází v česko anglické verzi).

Grafické zpracování a tisk

Následuje grafické zpracování, které má u nás na starosti Renata. Několik koleček jazykových a stylistických korektur, úprav a Trend report je po několika měsících intenzivní práce připravený k tisku.
K publikaci pak chystáme i online verzi, několik newsletterů a v květnu je Trend report ARTN uvedený na trh.

Všechny publikace Trend Report si můžete stáhnout zde. Získáte tak jasnou představu o tom, jak taková odborná publikace vypadá a co vše je třeba, aby vznikla. Na Trend reportu u nás v Idealabu pracuje každý rok několik lidí: grafik, redaktor, korektor, externí překladatel a také online specialista.

Publikace pro B2B

Uvažujete o podobné publikaci? Potřebujete odbornou redakci, obsahovou přípravu publikace a řízení celého procesu od začátku až po tisk?

Pro naše klienty jsme vydali celou řadu publikací - kontaktujte nás a rádi pomůžeme i s tou vaší.