Spustili jsme nový obsahový web: CADBIM.CZ je portál uživatelů software Autodesk.

Nový web CADBIM.CZ, který jsme připravili, oslovuje odbornou veřejnost. Sdružuje silnou komunitu specialistů, pedagogů a studentů, kteří využívají nejen moderní technologie BIM navrhování. Denně publikuje původní články, tipy a triky týkající se převážně software Autodesk.

Společnost cadconsulting, přední český implementátor BIM technologií, spustila odborný portál CADBIM.CZ určený nejen uživatelům produktů společnosti Autodesk, ale i studentům a všem zájemcům o nejnovější trendy v oblasti počítačového navrhování staveb, infrastrukturních celků a průmyslové výroby.

CADBIM.CZ denně přináší odborné články, odpovědi na technické dotazy, návody pro všechny uživatele širokého portfolia Autodesk produktů a navíc také zajímavé informace, případové studie, tipy a triky z oblastí, kde se dnes využívají technologie BIM. Komunitní portál spravuje odborná redakce a mezi redaktory najdeme přední české popularizátory technologie BIM, pedagogy vysokých škol i odborníky z praxe.

Společně s portálem vznikla i komunita CADBIM.CZ, která má nyní kolem 950 registrovaných členů. Registrace do komunity je pro všechny zdarma a kromě rozsáhlé databáze odborných článků, tipů a triků zde každý uživatel najde řadu tipů, triků a materiálů týkajících se software Autodesk. Redakce každý týden publikuje souhrnný newsletter se všemi články a také připravuje vlastní materiály a videa. Redakci vede Radek Váňa, dlouholetý šéfredaktor odborných médií, mezi redaktory jsou dále Josef Remeš, pedagog a propagátor BIM technologií, Rudolf Vyhnálek, zakladatel cadconsulting.

CADBIM.CZ vznikl jako projekt „zdola“: je to portál vycházející z naší dlouholeté publikační činnosti, přednášení na konferencích i na vysokých školách. Považujeme ho za klíčový komunikační kanál cadconsultingu a vzhledem k síle komunity máme za cíl vytvořit z projektu CADBIM.CZ uživatelů software Autodesk,“ říká vydavatel Rudolf Vyhnálek ze společnosti cadconsulting.

CADBIM a Idealab

Vedení projektu máme na starosti my v Idealabu. Jsme rádi, že můžeme uplatnit dlouholeté zkušenosti nejen z vydavatelské činnosti, ale i s přípravou a vedením marketingových kampaní společnosti Autodesk.
Přípravu obsahu webu, který vychází každý pracovní den, stejně jako správu sociálních sítí zajišťuje
profesionální redakce a mezi přispěvateli CADBIM.CZ najdeme nyní několik desítek autorů.

Základní charakteristiky portálu CADBIM.CZ

• cílené oslovení 20 000+ uživatelů softwarových řešení Autodesk z České a Slovenské republiky
• zaměření na odbornou skupinu profesionálů používajících technologie BIM
• technologicky vyspělí čtenáři, B2B segment
• vysoký podíl studentů a pedagogů

cadconsulting

cadconsulting je přední konzultační společnost zaměřená na implementaci BIM technologie. Od roku
2009 svým klientům pomáhá se zaváděním a používáním BIM technologie v různých fázích návrhu,
výstavby i provozu stavby. Jako lídr ve svém oboru prosazuje standardizaci BIMu v České republice a
je aktivními členy Odborné rady pro BIM (czBIM) a Technické normalizační komise TNK 152. Má
pobočky v Praze, Brně i dceřinou společnost IRIVET Software House v Dubaji a stále roste. |
www.cadconsulting.cz

Autodesk

Autodesk je světový lídr v oblasti 2D a 3D návrhového softwaru pro výrobu, stavebnictví, média a
zábavu. Od uvedení aplikace AutoCAD v roce 1982 vyvinul Autodesk nejširší portfolio špičkových
řešení digitálního prototypování, která pomáhají zákazníkům prakticky zkoušet nápady ještě před
jejich realizací. Společnosti žebříčku Fortune 1000 využívají nástroje Autodesku k vizualizaci, simulaci
a analýze reálného fungování svých návrhů už v počátečních stádiích vývoje, což jim pomáhá šetřit
čas a peníze, zvyšovat kvalitu a podporovat inovace.
www.autodesk.cz