Původně byla Zengerova budova plná technologického zařízení pro transformaci elektrické energie na stejnosměrný proud, kterým jsou napájeny pražské tramvaje.

Díky modernizaci měnírny je nyní kompletní technologie umístěna pouze v malé části podzemí. Tím pádem se prakticky uvolnil celý dům pro nové funkční využití. Technický stav novoklasicistní měnírny ze 30. let minulého století stojící na Malé Straně naproti Starým zámeckým schodům byl před započetím konverze havarijní. Hlavní problém byl v užití betonu z hlinitanového cementu, který zejména ve sloupech vykazoval po 80 letech kritické pevnostní parametry a ty musely být odstraněny. Značné problémy byly spojeny také s kontaminací oleji a rtutí.

Konverze na galerii

Konverze původně technicistního objektu na muzeum umění má za cíl v maximální míře zachovat původní vnější tvar objektu a fasády. Základní myšlenkou je očištění od necitlivých a nevhodných zásahů z posledních let a nechat vyniknout charakteristické prvky, které jsou odborně restaurovány. Do Kunsthalle je vybudován nový vstup po lávce, která je dlážděná pražskou mozaikou. Zároveň skrývá výdech vzduchotechniky dopravních podniků, který byl v posledních letech nevhodně umístěn před hlavní západní fasádu. Ve středním traktu v místě původní technologické terasy je jednopatrová přístavba s povrchovou úpravou z broušeného teraca, která nijak svou jednoduchostí nekonkuruje původní stavbě a zároveň doplňuje princip ustupující členité fasády. Světlo se touto nástavbou dostává skrze velkoformátové okno, jehož proporce jsou odvozeny z rozměrů fasády.

Dalším zdrojem denního světla je dlouhý atypický světlík při západním hřebeni střechy, lokálně pak ještě horní světlík nad nižší částí nástavby. Nové řešení středního traktu si ponechává plochou střechu, která je hmotově členěna. Většina původních výplňových konstrukcí fasády byla před zahájením stavby odborně odstrojena, odvezena a v průběhu konverze opětovně navrácena. Ostatní byly nahrazeny konstrukcemi novými v původní pozici a tvaru. Kvůli muzejním účelům jsou ze severní strany přidána vrata pro transport uměleckých objektů.

Stavba si ponechává všechny zásadní prvky v původním provedení – krytinu střech, okapy, římsy, fasády, podezdívky a některé skromné prvky dekoru. Materiálové a barevné řešení je pojato velice střízlivě. Fasády jsou navráceny do své původní, šedobéžové barevnosti, která je odvozena z pískovcového obložení.

Raumplan

Budova měnírny sestávala z několika typů prostorů pro různé účely, kterým odpovídalo i materiálové provedení. Severní a východní část objektu se více přizpůsobila původní dispozici, jednotlivá patra jsou využita jako zázemí galerie a technologie. Ve střední a jižní části vznikl tzv. raumplan. Jedná se o logické rozmístění prostorů na různých výškových úrovních přesně navazujících na okenní otvory v rámci stávající neoklasicistní fasády. Tak jako v původní technické stavbě zde konstrukčně i pohledově dominuje beton. Jižní část má dvě nadzemní patra a podkroví. V patrech jsou výstavní prostory, v podkroví kancelářské zázemí nadace. Střední část má dvě nadzemní patra a vložené mezipatro, které tvoří vstupní prostor a odhaluje velkorysost celé budovy. Ostatní patra jsou výstavní prostory. Suterénní prostory slouží pro umístění technologií a pro depozitáře. Vedlejší funkcí galerie je pořádání konferencí, ideově blízkých prezentačních akcí a výuka a vzdělávání s možností pořádání workshopů a uměleckých dílen. Nachází se zde i kancelářské prostory pro provoz nadace. Součástí Kunsthalle je i Artshop, restaurace, kavárna a veřejně nepřístupný prostor pro bezpečné ukládání uměleckých děl.

Mediakit ke stažení (170 MB)

Obsahuje: autorskou zprávu, fotografie, plány

Foto: Filip Šlapal

 


Média o Kunsthalle Praha:

Tuzemská média

Zahraniční média


Média pro publikaci architektury

Připravili jsme přehled architektonických časopisů, který vám - pokud jste architekt - pomohou při plánování PR pro svou práci. Na samostatné stránce Architektonické časopisy najdete přehled vybraných časopisů, který jsme zpracovali. Každý z nich má svůj popis a také odkaz na web. Zároveň jsme každému přiřadili podobné časopisy, abyste se mohli celé databázi přehledně zorientovat. Nejen s těmito, ale i dalšími časopisy spolupracujeme, když píšeme a medializujeme českou architekturu.

Náš tip

Jste architekt nebo architektonické studio a chcete mít svoji práci publikovanou v prestižních světových médiích? Pak jste na správném webu a u správné agentury. Zavolejte nebo napište a pojďme si popovídat o tom, jak a kde tým Idealabu může vaši architektonickou práci medializovat.

Kontaktujte nás. Vaši medializaci nejlépe proberete s Radkem Váňou, který Idealab vede a rád s vámi projde možnosti publikace vaší architektonické práce. V českých i zahraničních médiích.
Volejte: +420 777 572 476 nebo pište: radek@idealab.cz

Publikujte v časopisu ARCHIZOOM.CZ

Online magazín www.archizoom.cz, kde denně najdete témata, která mohou být přínosem i pro vás. Architektura, design, umění, ale i trh a jeho vývoj. Spojujeme zajímavá jména z oblasti architektury. ARCHIZOOM.CZ připravují mimo jiné specialisté z týmu Idealab, kteří mají dlouholeté zkušenosti s marketingem, analýzami trhu, budováním značek a PR.