V našem seriálu si ukážeme konkrétní postupy, jak připravujeme B2B komunikaci i pro tak složité obory, jako je nemovitostní trh.

Ne, nejde o stavění domů, nejde o konkrétní developerské projekty (těm se věnujeme také). Jde o analýzy dat, o makroekonomický pohled na to, kolik se u nás postaví v jakém segmentu jednotek: bytů, kanceláří, retailových prostor.

Více než pět let je naším klientem Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, tedy profesní a oborná asociace, která každoročně publikuje Trend report - studii o trhu nemovitostí. Tohle kolektivní dílo členské základny ARTN a dalších odborníků z trhu nemovitostí referuje o stavu českého trhu nemovitostí, popisuje aktuální trendy a perspektivy této významné hospodářské oblasti.

Všesměrná orientace, vysoká odbornost, objektivita a mimořádná informační hodnota Trend Reportu jsou dány právě jedinečnou skladbou autorského kolektivu.

Poprvé byla tato studie oficiálně uveřejněna v červnu 2002. Od té doby byla často citována v odborném i denním tisku a stala se klíčovou publikací v této oblasti. Vychází v limitované sérii v česko-anglické verzi. Studie je členěna do 11 základních kapitol, které také odrážejí strukturu trhu nemovitostí:

Od svého prvního vydání si Trend Report vydobyl své nezastupitelné postavení. Stal se prestižní odbornou publikací, která je nedílnou součástí knihovny každého aktéra na nemovitostním trhu. Snahou autorů a ARTN je na této expertní studii dále pracovat a v každém roce vydání ji připravit tak, aby dokázala odborné i laické veřejnosti nabídnout vždy objektivní a komplexní pohled na vývoj na českém trhu nemovitostí. To vše včetně aktuálních trendů z pohledu předních expertů.