Vydali jsme tištěnou publikaci: Ročenku českého facility managementu 2023. Jde o jedinou komplexní analýzu českého trhu, která shrnuje vývoj oboru FM za uplynulý rok. Potřetí jsme zmapovali trh českého facility managementu. Ročenka IFMA 2023 je na světě.

Komu je naše publikace učena? Ročenka IFMA je pro asset manažery, property manažery, zástupce majitelů, investičních fondů nebo státní správy... to všechn jsou čtenáři, kteří potřebují naše data, analýzy a přehledy. Ročenka IFMA 2023 popisuje vše okolo technické správy budov, úklidu, security, cateringu, správy venkovních ploch či fleet managementu. A samozřejmě vývoj napojení CAFM softwaru na data modelu BIM.

Jaký je trh facility managementu

Rozvoj služeb v rámci facility managementu roste dynamicky, stejně jako členská základna pobočky IFMA CZ. V období posledních 12 měsíců česká pobočka zaznamenala nárůst 17 % členské základny, a to zejména z oblasti facility manažerů na straně klienta. Tedy těch klasických, pracujících často v menšině v dané společnosti, kteří hledají odborné informace z oblasti facility managementu.

"Sledujeme, že projekt odborného časopisu Facility management journalu přináší po roce první ovoce, noví členové asociace jsou ze všech koutů České republiky, dokonce i Slovenska. Popularizace tohoto interdisciplinárního oboru začíná zajímat státní instituce," říká prezident asociace Jiří Knap (podcast s Jiřím Knapem najdete zde).

Jak se vyvíjí trh

Co v oblasti facility managementu přinesl rok 2022? "Zásadně a doufejme, že definitivně, dedikoval facility managera jako pozici zodpovědnou a schopnou řídit provozní náklady budov, chcete-li staveb v provozní fázi životního cyklu budovy. Otázky energetických úspor akcelerovaly důležitost opatření z energetických auditů či ISO 50001, boardy mnoha společností uložily úkoly FM oddělením maximální realizovatelnou rychlostí nastavovat snížení závislosti na plynu či zastropované elektrické energii. Jedním z důsledků tohoto překotného energetického přenastavování je zjištění, že trh má málo odborníků tohoto subsegmentu FM. Experti na chlazení, topení či MaR se hledají jako šafrán, krátkodobě v horizontu 3-5 let se situace o mnoho nezlepší. Máme sice dost právníků, ekonomů, psychologů či eventových leaderů, ale studentů na technických oborech univerzit ne a ne přibývat. Poptávka na trhu je sice veliká, ale studovat matematiku a fyziku 5-6 semestrů se současným středoškolákům moc nechce. Snad nepřenechají svoje poměrně lukrativní pozice otevřenému trhu ze Slovenska, Polska či Ukrajiny a znovu pozvednou prapor české prvorepublikové skupiny šikovných inženýrů…. Ještě není pozdě, ale je 11:55," popisuje Jiří Knap ve svém úvodním slovu k ročence.

Asociace Facility Managementu

Vznikla v roce 1980 v USA jako National Facility Management Asociation. O rok později se chtěla připojit Kanada, a tak se název mění na International Facility Management Asociation. Evropa se přidává na začátku 90. let a Česká republika vstupuje v roce 2000. Pro mnohé společnosti vytváří IFMA inspirativní prostor, kde vše o facility managementu (FM) najdete na jednom místě. Trh FM se za 22 let velmi výrazně proměnil. Rozšířil. Zmodernizoval. Zefektivnil. Do popředí se dostávají moderní technologie a digitalizace. Klade se důraz na udržitelnost a ochranu životního prostředí. A nesmíme zapomenout ani na v posledním roce tolik komunikovanou bezpečnost, a to nejen technickou a fyzickou, ale především kyberbezpečnost. A bez někoho, kdo by vše zaštítil a na celý obor dohlížel, to zkrátka nejde. IFMA CZ dohlíží i na vzdělávání a sdílení znalostí a zkušeností. Je pro ni klíčové rozšiřovat členskou základnu o odborníky a podporuje vzájemnou komunikaci mezi členy. Členská základna IFMA CZ se jen za poslední rok rozšířila o 23%.
Více na www.ifma.cz

Foto na obálce: Schindler Seko Architekti: kancelářská budova Organica, Ostrava, foto: Filip Šlapal