Vydali jsme další tištěnou publikaci: Ročenku českého facility managementu 2022. Jde o jedinou komplexní analýzu českého trhu, která shrnuje vývoj oboru FM za uplynulý rok.

IFMA CZ představila přehled největších evropských a českých FM providerů a trendy FM, které formovaly obor, především v souvislosti s pandemií coronaviru. Z loňských ohlasů bylo patrné, že na českém trhu podobná publikace velmi chybí a odborná komunita ji oceňuje. Proto se IFMA CZ rozhodla vytvořit novou tradici a po roce představila na Týdnu Facility Managementu 2022 v Pardubicích Ročenku facility managementu 2022. V publikaci odborná i laická veřejnost nalezne přehled českých a evropských providerů, sumarizaci nových trendů v oblasti FM. Trh musel na začátku roku 2022 reagovat na energetickou krizi způsobenou válečným konfliktem na Ukrajině a ještě více se začala řešit bezpečnost budov a jejich systémů: tomu se autoři věnují v samostatné kapitole.

Dalším velkým tématem je metoda Building Information Modeling (BIM). Za poslední desetiletí se BIM rozvinul od technických konceptů až po plnohodnotnou metodu, která zasahuje všechny fáze životního cyklu stavby. Od navrhování, projektování, výstavbu až po provoz a správu. K tomu, aby se jednotlivé obory vzájemně koordinovaly, je nutné stanovit pravidla, která se v rámci procesu budou všemi účastníky dodržovat. A právě o těchto pravidlech se dočtete v Ročence.

Těžko by se hledal obor, který se za poslední tři roky musel potýkat a vyrovnat s tolika překážkami. Ale především díky těmto zatěžkávacím zkouškám se dostal facility management do povědomí nejen odborné, ale i laické veřejnosti.

Ročenka českého facility managementu je cenným zdrojem odborných a ověřených informací o oboru FM, o trendech, ale i ekonomických parametrech trhu a poskytovatelů FM.

Asociace Facility Managementu

Vznikla v roce 1980 v USA jako National Facility Management Asociation. O rok později se chtěla připojit Kanada, a tak se název mění na International Facility Management Asociation. Evropa se přidává na začátku 90. let a Česká republika vstupuje v roce 2000. Pro mnohé společnosti vytváří IFMA inspirativní prostor, kde vše o facility managementu (FM) najdete na jednom místě. Trh FM se za 22 let velmi výrazně proměnil. Rozšířil. Zmodernizoval. Zefektivnil. Do popředí se dostávají moderní technologie a digitalizace. Klade se důraz na udržitelnost a ochranu životního prostředí. A nesmíme zapomenout ani na v posledním roce tolik komunikovanou bezpečnost, a to nejen technickou a fyzickou, ale především kyberbezpečnost. A bez někoho, kdo by vše zaštítil a na celý obor dohlížel, to zkrátka nejde. IFMA CZ dohlíží i na vzdělávání a sdílení znalostí a zkušeností. Je pro ni klíčové rozšiřovat členskou základnu o odborníky a podporuje vzájemnou komunikaci mezi členy. Členská základna IFMA CZ se jen za poslední rok rozšířila o 23%.
Více na www.ifma.cz

Foto na obálce: Aulík Fišer Architekti: Centrum Bořislavka, foto: Boys Play Nice