MINDIO

Náš vlastní projekt Mindio připravujeme už rok. Spustili jsme a snímáme! Jak to celé funguje?

Slovní pojmy jsou srdcem snímače. Proto jsme při jejich výběru a následném testování spolupracovali s celou řadou odborníků a profesionálů, kteří se pracovním prostředím zabývají. Tým zahrnoval HR manažery, psychology, architekty, developery, výrobce a dodavatele kancelářského nábytku a řadu dalších. Společně jsme vytipovali oblasti, které vytváří pracovní prostředí a rozdělili je do 4 základních skupin:

Společné prostory
Osobní prostor
Estetika
Komfort

Ideální slovní pojmy jsme pak společně definovali právě v rámci těchto čtyř oblastí.

Zbývá nám tu však ještě jedna oblast, která je pro pracovní prostředí zcela zásadní a prochází napříč všemi čtyřmi skupinami. A ani tu jsme neopomněli do snímače zařadit.

Je to element, který dokáže jakékoliv firemní prostředí obrátit buď v dokonale fungující systém, nebo ve válečnou zónu: lidé. Jedinečné je na aplikaci Mindio právě to, že se týká konkrétních lidí a týmů a nevytváří žádný obecně aplikovatelný koncept jako je open space, flexibilní pracovní místa, kanceláře sestavené podle funkčních zón apod.

K vytváření ideálního pracovního prostředí je třeba vždy přistupovat individuálně, s ohledem na konkrétní členy týmů. Mindio doporučení proto vždy vychází z jedinečné konstelace lidí a jejich vztahů uvnitř pracovního prostředí.