Marketing je nepostradatelný nejen pro podnikatele, ale nejpozději s nástupem sociálních sítí se stal potřebnou formou komunikace také pro municipality.

To si uvědomila skupina čtyř obcí ve Středočeském kraji, které nás prostřednictvím Středočeského inovačního centra oslovily pro vypracování komunikační strategie.

Bylo třeba uchopit mnoho proměnných: jak dosavadní komunikace obcí s občany probíhá? V čem spatřují slabiny zastupitelé a co chybí občanům? Které komunikační kanály fungují a o které nemá cenu usilovat? Na základě důkladného prozkoumání terénu jsme se pustili do práce. A výsledek?

Specifika malých obcí

Spolupráce se čtyřmi obcemi Sedlčanska (Kamýk nad Vltavou, Vysoký Chlumec, Zduchovice a Jesenice) začala poznávacím setkáním přímo na místě. Tady jsme se starosty a zastupiteli obcí probírali, co je jejich hlavní potíží: protože se jedná o obce vesnického typu, nemají dostatečné personální zajištění k tomu, aby se mohly marketingu věnovat na každodenní bázi.

S dalším úskalím jsme bojovali během rešerše obecního zázemí: webové stránky jednotlivých obcí splývaly, příliš se neodlišovaly vzhledem ani obsahem. My přitom nejen ze setkání věděli, že každá z nich má co nabídnout.

A co občané? Zajímalo nás, jak vnímají obecní komunikaci a kde získávají informace. Vytvořili jsme podrobný online dotazník, z něhož vyplynulo několik zajímavých poznatků. Starosty třeba překvapilo zjištění, že lidé napříč generacemi jsou zvyklí nasávat novinky z internetu a sociálních sítí.

Jak vyniknout?

Šup! A měli jsme první premisu: místo časově, obsahově a finančně náročných tištěných časopisů přesuneme koncentrované „zpravodajství“ na sociální sítě. Protože obce tradičně komunikují poněkud upjatým, formálním, hůře srozumitelným tónem, přidali jsme další doporučení: stejně jako při osobním setkání buďte autentičtí, nebojte se hovořit „lidově“, zapomeňte na úřednický tón.

S tím souvisí další bod: pobídli jsme starosty k vytvoření jednotného vizuálního stylu, který by se propisoval do všech obecních materiálů – a samozřejmě také do podoby webu. Díky tomu každá obec získá svůj unikátní hlas a v zástupu podobných, vizuálně nevýrazných prezentací vynikne.

Poslední důležitý moment vyplynul jak z rozhovorů se starosty, tak z dotazníků pro občany: obě strany považují za nepostradatelné osobní setkávání. V obcích s několika stovkami obyvatel se většina lidí navzájem dobře zná a co se nedá předat skrze úřední vývěsku, chtějí si „osahat“ naživo. Logicky nás tedy napadlo: uspořádejte pro občany neformální setkání! Bude příjemné pro všechny strany, během relativně krátké doby vyslyšíte a zodpovíte spousty dotazů a jako bonus posílíte komunitu.

Do komunikační strategie jsme přidali spoustu užitečných tipů, jak spravovat profily na Facebooku a Instagramu, kde na internetu najít užitečné kurzy zdarma nebo příklady úspěšných prezentací jiných obcí. Ačkoli si uvědomujeme, že jde o běh na delší trať, věříme, že strategická vize obcím pomůže k větší vstřícnosti a otevřenosti. O to nám šlo.

Foto: Kamýk nad Vltavou
Autor: Jirka Jiroušek www.nebeske.cz

Kontakt

Jste z oblasti municipalit a správy obcí? Starosta, zastupitel nebo pracujete na městském úřadě a potřebujete dostat výsledky své práce do světa? Správně komunikovat s občany a veřejsnotí? Rádi vás zorientujeme v možnostech marketingu pro města a obce.
Pojďte nám říct, jaké máte možnosti a my namícháme marketingový mix přímo pro váš projekt.

Napište nám na office@idealab.cz nebo rovnou zavolejte Radka Váňu na tel. +420 777 572 476