Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí je neziskové občanské sdružení, které vzniklo již v roce 2001 a patří k našim dlouhodobým klientům. Každoročně pro ARTN chystáme odbornou publikaci Trend report.

Členové Asociace jsou přední představitelé developerských a investičních společností, realitních, právních a poradenských kanceláří, bank a dalších organizací činných na trhu, dále přední představitelé a vyšší management veřejné správy, a záměrem je sdružovat i pedagogy a studenty vysokých škol se zájmem o tuto oblast.

Díky rozmanité členské základně, která dnes zahrnuje více než 100 předních osobností působících ve všech oblastech trhu nemovitostí, představuje ARTN seskupení jedinečné svou univerzální kompetencí, které v tomto smyslu nemá v České republice obdoby.

Jak připravit odbornou publikaci

Každoročním výstupem expertů z ARTN je Trend report, tedy studie, která vychází na přelomu jara a léta daného roku. Mapuje jednotlivé segmenty trhu a ukazuje, jaké trendy trhem nemovitostí právě hýbou. Hodnotí uplynulý rok a v přehledné podobě dává k dispozici data o kancelářském, retailovém, bytovém a dalších segmentech trhu.

Výjimečná publikace

Od svého prvního vydání si Trend Report vydobyl své nezastupitelné postavení. Stal se prestižní odbornou publikací, která je nedílnou součástí knihovny každého aktéra na nemovitostním trhu. Snahou autorů a ARTN je na této expertní studii dále pracovat a v každém roce vydání ji připravit tak, aby dokázala odborné i laické veřejnosti nabídnout vždy objektivní a komplexní pohled na vývoj na českém trhu nemovitostí včetně aktuálních trendů z pohledu předních expertů.

Online výzkum

Nejprve pomocí online průzkumu sbíráme data a komentáře aktivních účastníků trhu: ptáme se na to, jak a co se v uplynulém roce na trhu odehrálo, jak se trh vyvíjel, jak ho ve svém oboru hodnotí.

Po této prvotní fázi texty společně s autorským týmem ARTN editujeme a chystáme anglický překlad (publikace vychází v česko anglické verzi).

Grafické zpracování a tisk

Následuje grafické zpracování, které má u nás na starosti Renata. Několik koleček jazykových a stylistických korektur, úprav a Trend report je po několika měsících intenzivní práce připravený k tisku.
K publikaci pak chystáme i online verzi, několik newsletterů a v dubnu je Trend report ARTN uvedený na trh.

Všechny publikace Trend Report si můžete stáhnout zde. Získáte tak jasnou představu o tom, jak taková odborná publikace vypadá a co vše je třeba, aby vznikla. Na Trend reportu u nás v Idealabu pracuje každý rok několik lidí: grafik, redaktor, korektor, externí překladatel a také online specialista.

Uvažujete o podobné publikaci? Potřebujete odbornou redakci, obsahovou přípravu publikace a řízení celého procesu od začátku až po tisk?

Pro naše klienty jsme vydali celou řadu publikací - kontaktujte nás a rádi pomůžeme i s tou vaší.