Vydali jsme knihu o velmi specifickém oboru: facility managementu. Odborná publikace navazuje na naši práci pro IFMA CZ, českou asociaci facility managementu (přečtěte si také o tom, jak vydáváme časopis Facility Management Journal nebo Ročenku českého facility managementu).

Architektura a stavba budov jsou začátkem jejich dlouhého životního cyklu. Jak tedy zajistit, aby tyto budovy byly efektivně spravovány a udržovány, aby jejich hodnota zůstala zachována a jejich provoz byl co nejefektivnější? Odpověď hledáme v oboru facility managementu (FM), který se zabývá správou a provozem budov s hlavním cílem maximalizovat jejich užitečnost a minimalizovat náklady.

V Idealabu řadu let pracujeme pro českou pobočku mezinárodní asociace facility manažerů IFMA CZ. Ta nyní vydává novou publikaci Facility management ve zkratce. Kniha je skvělým výukovým materiálem pro všechny, kdo se zajímají o problematiku správy nemovitého majetku a chtějí se seznámit s moderními metodami a nástroji facility managementu.

Více o knize

V dnešní době, kdy náklady na veškeré aspekty provozu budov prudce rostou, je klíčové mít správné nástroje a strategie k efektivní správě nemovitostí. Facility management nabízí právě tyto metody a nástroje, které mohou významně přispět ke zvýšení efektivity a snížení nákladů, a to nejen v soukromém sektoru, ale i ve veřejné sféře, která spravuje rozsáhlý majetek.

Kniha Facility management ve zkratce je rozdělena do několika částí, které postupně přibližují základní pojmy a vazby v oboru facility managementu. Autoři se zaměřují na praktické návody pro zajištění potřebných činností a podrobně rozebírají možnosti využití existujících softwarových nástrojů pro FM. Zvláštní důraz jsme kladli na propojení FM s rozvíjejícími se metodami jako je BIM (Building Information Modeling) a IoT (Internet of Things), které otevírají nové možnosti pro efektivní správu budov.

BIM & FM

Facility management navazuje na metodu BIM, která se používá při projektování a výstavbě budov. FM přebírá data z BIM modelů a propojuje je s CAFM (Computer-Aided Facility Management) systémy, čímž zajišťuje efektivní správu budov i po dokončení jejich výstavby. Je důležité si uvědomit, že stavby jsou navrhovány s ohledem na jejich budoucí provoz a užívání. A právě díky facility managementu mohou být tyto stavby spravovány tak, aby byly co nejefektivnější, minimalizovaly náklady a zároveň maximalizovaly svůj užitek pro uživatele.

Digitalizace a nové technologie hrají také klíčovou roli v oblasti facility managementu. V knize popisujeme, jak digitalizace přináší nové přístupy k řízení a správě budov, včetně vytváření digitálního prostředí a využití nových technologií. Tímto způsobem lze lépe sledovat a řídit veškeré procesy spojené s provozem budov, což vede ke zvýšení efektivity a snížení nákladů.

Naše kniha je určena odborné veřejnosti, ale zároveň je přístupná i pro začátečníky, kteří se teprve seznamují s oborem facility managementu. Takže, pokud se zajímáte o efektivní správu budov, minimalizaci nákladů a zvýšení jejich užitečnosti, kniha Facility management ve zkratce je určena pro vás. Zjistěte, jak moderní metody a nástroje facility managementu mohou změnit způsob, jakým se staráme o budovy a jejich dlouhodobou udržitelnost.

Prozkoumejte svět facility managementu s knihou, kterou jsme v Idealabu vydali. Je to investice, která se vám vrátí ve formě efektivně spravovaných a udržovaných budov.

První publikace z knižní edice časopisu Facility Management Journal vychází nyní a zaplní prázdné místo na trhu: od roku 2012 jde o první souhrnnou publikaci přibližující obor facility managementu v souvislostech.

Koupit knihu za 399 Kč na eshopu