Pro firmy i jednotlivce existují různé formy podpory, z nichž jednou z velmi účinných a atraktivních jsou tzv. Kreativní vouchery.

Co je kreativní voucher a k čemu slouží?

Kreativní voucher je jednorázová finanční podpora, která si klade za cíl podpořit spolupráci malých a středních podniků (dále MSP) s kreativci. Propojení firemního a kreativního sektoru pomáhá firmám navrhnout nebo propagovat výrobek či službu, nastavit lepší marketingovou strategii či vytvořit portfolio pro PR komunikaci, atd. Kreativní voucher je určen výhradně k nákupu kreativní služby.
Kdo poskytuje kreativní vouchery?

Poskytovatelem dotace na kreativní voucher mohou být například inovační centra a nejnižší částka, o kterou lze žádat, je 50 000 Kč, nejvyšší 300 000 Kč v případě projektů průmyslového designu nebo 200 000 Kč pro ostatní kreativní služby z oborů definovaných ve Výzvě. Maximální míra podpory činí 75 % z celkových uznatelných nákladů.

Společně s vámi připravíme projekt a podáme žádost o dotaci. Pomůžeme vám formulovat, jak přesně má takový marketingový projekt vypadat. K tomu také obvykle vypracujeme vstupní analýzu potřebnou pro podání žádosti.

Pokud to bude třeba, provedeme předběžný marketingový průzkum, abychom zjistili, zda a jak máme šanci společně uspět. Teprve když si budeme jisti, že náš marketingový projekt má hlavu a patu, podáme žádost. Na druhou stranu naše know-how a zkušenosti s přípravou projektů (nejen pro tyto formy podpory podnikání) vám mohou ušetřit spoustu času.

Jak vám můžeme pomoci

– jak připravit marketingovou strategii pro službu nebo produkt
– jaká nastavit očekávání, cíle a jak je měřit
– jak připravit vstupní analýzu pro poskytovatele podpory
– jakými dalšími dokumenty (reference, vizualizace, plány…) projekt doplnit

Obory, ve kterých jsme nejsilnější

Pracujeme v celé řadě oborů, ale v architektuře, designu a strojírenství máme největší skušenosti. Pro každý těchto z oborů je třeba specifický přístup, know-how a postupy. Podrobně je popisujeme například na těchto samostatných stránkách:

Marketing pro architekturu
Marketing pro výrobu a B2B

Přečíst si ale můžete i stovky našich článků na www.ideamag.cz. Najdete zde například seriály věnované: PR a marketingu ve strojírenství, PR a marketingu v architektuře. Ale i specifickým tématům, jako je například prezentace na sociální síti LinkedIn.

Jak postupovat

Pokud jste ze středních Čech, prohlédněte si například stránky Středočeského inovačního centra. V případě moravských firem lze využít Jihomoravské inovační centrum.

Chcete se s námi potkat a zjistit více?

Napište nebo zatalefonujte nám a pojďme se potkat.
Kontakt: Radek Váňa, radek@idealab.cz, tel. +420 777 572 476