Jsme součástí projektu Technologické agentury České republiky, který se po dobu několika let bude zabývat výzkumem pití kohoutkové vody.

Kohoutkovou nebo balenou vodu pije každý z nás. Proč je pití balené vody tak oblíbené? Jaké jsou důvody konzumace? Proč kupujeme řádově dražší vodu, než nám teče z kohoutku? To je jen několik otázek, na které budou výzkumníci z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy hledat odpovědi. Do projektu, na němž se podílí i další vědecké a státní instituce, přinášíme znalost marketingu a komunikace. Znečištění vody, její nedostatek nebo plýtvání vodou patří mezi nejdůležitější výzvy trvalé udržitelnosti. Na první pohled se tohle spojení jeví jako klišé, za kterým nic nenajdeme. V Idealabu od loňského roku pracujeme v týmu několika dalších institucí na výzkumu, komunikaci a medializaci tématu kohoutkové a balené vody.

Kohoutková voda

Natočit si vodu z kohoutku? Koupit si PET láhev v balení 1,5 nebo 2 litry? Která z nich bude lepší? Těch otázek je celá řada. Nevíme, jakou vodu v práci nebo doma pijete vy, ale my jedeme jen a pouze kohoutkovou vodu. Proč? Protože všechny dostupné výzkumy, měření a dlouhodobé analýzy říkají jednu jednoduchou věc: pijte vodu z kohoutku. Vykašlete se na balené vody. Přemýšlejte o všech aspektech konzumace vody. A tom všem je naše velmi zajímavá práce.

Jakou vodu máme pít?

Vezmeme to nejdřív oficiálně: "Cílem projektu je identifikovat motivy a bariéry konzumace kohoutkové vody v ČR a zjistit, jak tyto bariéry překonat." A přitom se to zdá tak jednoduché! Otočíme kohoutkem, natočíme si z vodovodu sklenici vody a to je vše. Systém funguje v podstatě skvěle a příliš ho nevnímáme. Výzkum bude analyzovat poptávky po balené vodě a preference spotřebitelů vůči vodě kohoutkové. Preference a postoje spotřebitelů budeme zjišťovat s pomocí několika vln reprezentativních dotazníkových šetření, které budou zahrnovat randomizované intervence. Na konci projektu budou formulována doporučení, jak zaměřit kampaň na podporu spotřeby kohoutkové vody.

Proč kohoutková voda

Náš tým tvoří ekonomové, sociologové, odborníci na marketing a hygienu vody. Projekt propojuje přístupy několika společenských věd. Na závěr přidáváme výsledky výzkumu, který dělala agentur GfK loni. Nedostatek vody identifikovala jako velmi zásadní výzvu pro udržitelnost téměř polovina domácností v České republice. Znečištění vody považuje za nejzásadnější ekologickou výzvu 34 % dotázaných na Slovensku. Balenou vodu nakupuje téměř každá domácnost, v jednom nákupu si přinášejí více jak 6 litrů.
Za balenou vodu nadprůměrně utrácí rodiny s dospělými členy. Naopak, podprůměrně za vodu utrácí jedno – a dvou-členné domácnosti. V nákupech výrazně převažují perlivé a jemně perlivé vody nad neperlivými. Tato zjištění vycházejí z multi – klientské studie GfK s názvem „#Who Cares? Who Does?“ realizované v rámci Spotřebitelského panelu GfK v roce 2020.

Údaje jsou výsledkem výzkumu metodou Spotřebitelského panelu v období od ledna do prosince 2020 a metodou Why2Buy v červnu 2020. Spotřebitelský panel GfK je kontinuální panelový výzkum založený na detailních informacích o nákupech reprezentativního vzorku českých a slovenských domácností. Více o projektu je v tomto článku na webu Naše voda.

Ilustrační foto: Linus Nylund / Unsplash