Firma TECHO, výrobce a dodavatel kancelářského nábytku a interiérů, je jedním z našich významných klientů. Od loňského podzimu pro TECHO připravujeme projekt TechoCon Morning Meetings. Akci věnovanou novým technologiím a inovacím v pracovním prostředí. Tyto odborné snídaně se konají jednou za měsíc a jsou postavené na interakci, diskuzi a potkávání. My v Idealabu stojíme za celou produkcí tohoto úspěšného projektu. Přečtěte si, o čem byla poslední snídaně.

Firemní kultura

Komunikace, coworking, home office, firemní kultura, potřeba socializace, důvěra jako nejdůležitější součást pracovního týmu. Taková témata a mnoho dalších byla součástí druhého letošního setkání Techocon Morning Meeting. Řečníky byli pánové z konzultační firmy JuiceUP: Ivo Hrdina a Jaroslav Plavec.

Ideální stav, který při práci může nastat, se nazývá flow. Moment, kdy jste naprosto pohlceni svoji prací, a v tomto okamžiku je zbytečné se bavit o produktivitě zaměstnance. Víc než flow totiž nastat nemůže,“ vysvětloval Ivo Hrdina kontext k jednomu z příkladů, jak může pracovní prostředí působit na člověka. Položil otázku: „Kdy naposledy jste se cítili zcela pohlceni prací?“ A dostalo se mu odpovědi, že ten stav je tázajícímu znám, ale nikdy u něj nenastal v momentu, kdy byl v kanceláři. A i to může být podle Hrdiny důkaz toho, jak velký může mít pracovní prostředí na lidi vliv. Tento vliv nesmíme opomíjet.

Vliv prostředí

Ivo Hrdina během přednášky postupně představil hlavní prvky pracovního prostředí, které mohou na zaměstnance působit. A to jak pozitivní, tak negativní. Věnoval se důležitosti firemní kultury a naznačil, že pokud nefunguje, jsou všechny technologie k ničemu. Prostředí hraje významnou roli také v otázce vnímání stresu. „Změna je synonymem dnešní doby,“ pokračoval Hrdina a vysvětlil proč například změna kancelářských prostor či stěhování vzbuzují mezi zaměstnanci tak velké obavy.

Představil, jakým způsobem konzultanti JuiceUP pracují na analýze potřeb zaměstnanců, aby nové firemní prostory reflektovaly požadavky jejich lidí a proč je nutné věnovat velký prostor komunikaci a change managementu jako zásadnímu nástroji při zmírnění obav ze změny.

Produktivita práce v kanceláři

Přednáška se týkala i produktivity a Ivo Hrdina vysvětlil, že důvodem, proč různé týmy mají různé výsledky je tzv. psychological safety, tedy důvěra a to nejen vztahová, ale i důvěra v celé prostředí, která zaměstnance obklopuje. Svoji část přednášky zakončil tím, že nejdůležitější je, aby zaměstnanci pracovali, protože chtějí pracovat a ne proto, že musí.

Jaroslav Plavec pak ilustroval konkrétní naslouchání potřebám zaměstnanců na fenoménu home office. Na zahraničních výzkumech popsal, jak „práce z domova“ ovlivňuje produktivitu pracujících a jak najít ideální model aplikování home office mezi zaměstnanecké benefity.

Oba přednášející poskytli zúčastněným velice zajímavé informace. Důkazem je mimo jiné i dlouhá debata, která po přednášce proběhla. Pokud jste neměli možnost přijít, nebo si jen chcete celou přednášku připomenout, můžete si ji stáhnout zde.

Další Techocon Morning Meeting byl podle nás opět vydařený a cíl poskytnout konkrétní know-how a možnost potkat se a diskutovat s ostatními profesionály z oboru byl splněn na sto procent.
www.techocon.cz