Nuselský most je významná stavební památka Prahy: v roce 2015 jsme při příležitosti 40. výročí od zprovoznění připravili monografii, webové stránky a výstavu v Národním technickém muzeu v Praze.

Odborný obsah - příprava knihy

Výstava, vycházející z pečlivě připravené knihy – katalogu představila textem i obrazem historii myšlenky přemostění Nuselského údolí, spojené s řešením dopravy v rostoucí metropoli, vyčerpávající přehled několika architektonických soutěží i výsledný návrh architekta Hubičky.

Knihu, jejíž autorkou je naše spolupracovnice Šárka Hubičková, jsme připravovali bezmála rok. Nakonec ji vydalo nakladatelství ČKAIT a dodnes ji můžete zakoupit. Pracovali jsme jak na obsahu, tak na grafice knihy, retušovali fotografie. Kompletní editorská práce byla o to zajímavější, že jsme měli možnost hovořit s pamětníky výstavby této monumentální stavby. Především s architektem Hubičkou, ale i dalšími specialisty z projektového týmu.

Webové stránky

Ke knize vznikla samostatná webová stránka www.nuselskymost.cz, kterou dodnes provozujeme. Na stránce a v knize jsou přehledným způsobem shrnuté podstatné okamžiky navrhování a provádění této výjimečně náročné stavby, včetně známé zátěžové zkoušky s pomocí 66 tanků. Další část výstavy i knihy pak tvořily dosud nepublikované materiály o zrodu celého konceptu a autentické rozhovory s autory architektonického a technického řešení mostu.
Výstava byla doplněna originály – vybranými panely se soutěžními návrhy a dobovým modelem neuskutečněné varianty mostu ze 40. let minulého století – a dosud nepublikovanými fotografiemi ze stavby mostu.

Jak jsme postupovali

Výstavu a knihu připravoval Radek Váňa, stránky programoval Ondřej Pospíšil. Celkem jsme na tomto zajímavém projektu strávili několik stovek hodin práce a výsledkem bylo komplexní dílo, které dodnes funguje. Knihu je možné zakoupit a protřednictvím webu si mohou zájemci o historii moderní pražské architektury prohlédnout jinde nepublikované fotografie.

Výstava Nuselský most / Historie. Stavba. Architektura
Národní technické muzeum; Malá galerie v expozici architektury, stavitelství a designu
22. 10. 2014 – 11. 10. 2015
www.nuselskymost.cz