Architektonická soutěž pro studenty a mladé architekty THINK ARCH fungovala jako marketingová kampaň. Fungovalo to? Jaké byly výsledky?

Ohlédnutí do historie

Bylo to v roce 2012, 2013 a 2014. Jasně, roky, kdy se všem a všemu dařilo. A jak jsme marketing pro architekty tehdy vymýšleli?
Aha, asi jste v tuhle chvíli vyděsili, protože v našich podmínkách architektonická soutěž rovná se problém. Diskuse. Tak trochu něco divného a netypického, co generuje spíš problémy než radost. Přesto jsme se o to pokusili. A tři roky to skvěle šlapalo.

Soutěž pro studenty a mladé architekty

Začal třetí ročník soutěžní přehlídky pro studenty architektury a architekty do 40 let. Občanské sdružení Centrum české architektury vyhlásilo již třetí ročník přehlídky studentských prací a prací architektů do 40 let. Tématem letošního ročníku je udržitelnost a efektivnější využití materiálů a energie v architektuře,“ psal se rok 2014, když jsme dělali PR pro tuhle architektonickou soutěž.

Tehdy byly předmětem přehlídky THINK ARCH návrhy a realizace staveb, které vykazují prvky udržitelnosti, efektivnějšího využití materiálů a energie a zároveň kladou důraz na zvýšení kvality prostředí.

Facebook Think arch se všemi ročníky.

Zadání soutěže pro studenty a mladé architekty

Hledali jsme architektonicky kvalitní a invenční práce, které jsou svou koncepcí přínosné pro životní prostředí a kvalitu vystavěného prostředí. „Téma udržitelnosti v architektuře považujeme za klíčové. Jsme přesvědčeni o tom, že zvláště pro mladou generaci architektů je toto téma podstatné už jen proto, že tato generace projektuje svět, ve kterém žije. My jsme zde proto, abychom je v tomto počínání podpořili,“ říkal tehdy Patrik Minks ze společnosti Autodesk. Centrum české architektury oslovilo pedagogy a studenty českých a slovenských vysokých škol, aby přihlásili své školní práce. Odezva nás překvapila. Bylo to skvělé.

Protože cílem přehlídky byla propagace „mladé“ a progresivní architektury, řekli jsme, že druhá kategorie je určena architektům do 40 let. „Máme za to, že právě tato věková skupina architektů po škole dnes potřebuje největší podporu. Proto jsme otevřeli i druhou kategorii, kde předpokládáme účast zajímavých realizací,“ komentovala před pár lety Kateřina Obrazová, sekretář soutěže z Centra české architektury. Přehlídka byla vyhlášena v únoru 2015 a o několik dalších alternativ.

THINK ARCH vyhlašovalo občanské sdružení Centrum české architektury ve dvou kategoriích jako každoroční přehlídku studentských prací a prací architektů do 40 let. Předmětem přehlídky byly návrhy a realizace staveb, které vykazují prvky udržitelnosti, efektivnějšího využití materiálů a energie a zároveň kladou důraz na zvýšení kvality prostředí. Soutěžní přehlídku jsme vyhlášovali v souladu se soutěžním řádem České komory architektů.

Jak fungovala přehlídka pro partnery

Skvěle. Sešlo se nám tehdy několik desítek partnerů od developerské společnosti Erste Group Immorent, přes Českou spořitelnu, výrobce software Autodesk, automobilku Citroen až po lifestylovou značku Puma. Rozpočet, který jsme díky partnerům měli k dispozici, umožňoval nejen odměnit vítězné týmy slušnými finančními odměnami, ale zároveň udělat celé akci profesionální marketingovou kampaň, oslovit studenty architektonických škol a uspořádat velkou party, na které se odměny předávaly. Komunikace partnerů směrem k mladým architektům a začínajícím architektům byla nenásilná, bylo jasné, že finance, které vítězové dostávají za své návrhy, jsou spojené se silnými a odpovědnými značkami.

Logo a celý vizuál, který se během tří ročníků měnil barevně, navrhoval Alex Tass z Rumunska, nyní mezinárodní agentura Utopia a celou genezi najdete na tomto webu.