Lead Machine je unikátní služba, která měřitelným způsobem přináší nové obchodní příležitosti.

– Nemáte dostatek obchodních příležitostí v B2B oblasti?
– Potřebujete vybudovat povědomí o své značce na novém trhu?
– Nemáte dost obchodníků pro komunikaci nových kampaní?
– Je vaše databáze stávajících kontaktů neudržovaná nebo ve špatném stavu?
– Máte špatné zkušenosti s klasickým call-centrem, protože nerozumí přidané hodnotě vašeho produktu nebo služby?

Podpora prodeje

LEADMACHINE využívá pro generování obchodních příležitostí metodu prodeje zdůrazněním hodnoty (Value selling) – typicky jde o snížení nákladů nebo naopak zvýšení počtu zakázek. To podstatně zlepšuje kvalitu vygenerovaných leadů.

Telemarketing se v B2B dále využívá pro komunikace nových kampaní i obnovování souhlasů Newsletter nebo emailing.

Naši obchodníci jsou schopni se rychle naučit důležité výhody vašeho produktu nebo vaší služby, a ty komunikují potenciálnímu zákazníkovi. Tím se zásadně liší od tradiční telemarketingových operátorů.

Důležitou složkou je i průběžný monitoring výsledků, kontrola hovorů a kontinuální úprava skriptů a školení našich obchodníků. To vše pro zvýšení celkové úspěšnosti kampaně.

Jednotlivé fáze prodeje hodnoty

– Profilování cílové skupiny
– Tvorba skriptu
– Telemarketingová kampaň
– Emailová komunikace
– Upload do CRM nebo předání klientovi

Správa CRM

Správná a efektivní práce s informacemi o kontaktech, je základem každé obchodní práce. Proto doporučujeme začít marketingové kampaně analýzou a správou stávající CRM databáze. Nekvalita a neaktuálnost významně snižují možnost využití vlastního CRM při kampaních. Opravené a „vyčištěné“ databáze lze využít jako základní kamen pro první telemarketingovou kampaň. Důležité je nastavení správných procesů a pravidelná údržba těchto dat.
Jednotlivé fáze přípravy CRM

– Analýza CRM databáze
– Analýza a reporting předchozích kampaní
– Nastavení CRM procesů

Proč LEADMACHINE

Nejsme tradiční callcentrum. Jsme specialisté na prodej v B2B segmentu.
Navíc pro každý projekt využíváme přesné analýzy dostupných dat.

Disponujeme týmem specialistů v oblasti B2B obchodu
Máme zkušenosti s přímým i nepřímým prodejem
Naši službu doplňují v logickém celku doplňkové marketingové služby pro podporu kampaně

Jak LEADMACHINE funguje

Naše mnohaleté zkušenosti týmu s prodejem produktů a služeb v B2B jsou zárukou úspěšné kampaně.

Analyzujeme stav stávající databáze klientů a navrhneme postupy na její aktualizaci a využití v kampaních
V případě potřeby připravíme novou databázi
Ve spolupráci s vašimi techniky a obchodníky definujeme výhody nabídky a připravíme naše obchodníky
Průběžně monitorujeme výsledky kampaně a porovnáváme je s úspěšnosti, predikovanou na začátku kampaně

Chcete vědět o Lead Machine více?