Think arch – soutěž pro mladé architekty

V roce 2012 jsme vymysleli pro Centrum české architektury soutěžní přehlídku THINK ARCH.

Probíhala v letech 2012 – 2015 ve dvou kategoriích jako každoroční přehlídka studentských prací a prací architektů do 40 let. Soustředili jsme se na návrhy a realizace staveb, které v sobě nesly prvky udržitelnosti, efektivnějšího využití materiálů a energie a zároveň kladly důraz na zvýšení kvality prostředí.

Soutěžní přehlídka byla vyhlášena pod záštitou České komory architektů a jako partneři nás podpořila celá řada firem z oboru. Masivní kampaň zahrnovala videa, road show na vysokých školácgh architektury, vlastní web, facebook a pak Večer architektů v pražské Meet Factory v únoru 2013. Tam jsme předali finanční ceny ceny a uspořádali opravdu velkou party.

Pomáhaly nám v tom značky jako Autodesk, Puma, Citroen, Halla… samá dobrá společnost.

Soutěž měla ještě další dva ročníky: v roce 2013 a 2014. Po třech letech jsme ji ukončili, protože hlavní partneři se rozhodli pro jiný typ marketingu. Celkem se Think Arch za ty tři roky zúčastnilo několik set architektů a ateliérů, v porotách zasedli architekti zvučných jmen a nám zůstalo pár videí, tiskových zpráv (první – druhá – třetí)… a hlavně dobrý pocit, že jsme pro českou architektonickou scénu něco přínosného udělali.

www.thinkarch.cz

Pro média

Tiskové zprávy
Fotografie ke stažení
Zastupované značky
Kontakty pro média

Správa online 

Správa Facebooku
Správa LinkedIn
Další sociální sítě

PPC a řízení kampaní
SEO a analýzy webu