Think arch – soutěž pro mladé architekty

V roce 2012 jsme vymysleli pro Centrum české architektury soutěžní přehlídku THINK ARCH.

Probíhala v letech 2012 – 2015 ve dvou kategoriích jako každoroční přehlídka studentských prací a prací architektů do 40 let. Soustředili jsme se na návrhy a realizace staveb, které v sobě nesly prvky udržitelnosti, efektivnějšího využití materiálů a energie a zároveň kladly důraz na zvýšení kvality prostředí.

Soutěžní přehlídka byla vyhlášena pod záštitou České komory architektů a jako partneři nás podpořila celá řada firem z oboru. Masivní kampaň zahrnovala videa, road show na vysokých školácgh architektury, vlastní web, facebook a pak Večer architektů v pražské Meet Factory v únoru 2013. Tam jsme předali finanční ceny ceny a uspořádali opravdu velkou party.

Pomáhaly nám v tom značky jako Autodesk, Puma, Citroen, Halla… samá dobrá společnost.

Soutěž měla ještě další dva ročníky: v roce 2013 a 2014. Po třech letech jsme ji ukončili, protože hlavní partneři se rozhodli pro jiný typ marketingu. Celkem se Think Arch za ty tři roky zúčastnilo několik set architektů a ateliérů, v porotách zasedli architekti zvučných jmen a nám zůstalo pár videí, tiskových zpráv (první – druhá – třetí)… a hlavně dobrý pocit, že jsme pro českou architektonickou scénu něco přínosného udělali.

www.thinkarch.cz