IMMOPARK

V roce 2011 jsme převzali kompletní komunikaci sítě logistických parků IMMOPARK pro developerskou skupinu Erste Group Immorent. Projekt v Čechách, na Slovensku a v Chorvatsku zahrnuje celkem čtyři logistická a skladovací centra.

Co jsme měli na starosti?
Připravit a vykonávat kompletní PR zahrnující tiskové zprávy, stavbu a správu webů, ale i setkání s partnery a celkovou komunikaci s médii.
Pak šlo developerovi o to najít odpovídající kanály B2B komunikace (směrem k potencionálním nájemcům, agentům, spolupráce se státní správou), vydávání online i tištěného newsletteru IMMONEWS, eventy).

Logistický park je pro média nudné a složité téma: průmyslové haly, kde někdo něco vyrábí, nebo stěhuje, to obvykle není atraktivní téma. Sto procent byznysu v tomto segmentu se odehrává v režimu B2B, přesto klient musí soustavně skrze média budovat awarness projektu.

Pro úspěšnost logistického parku jsou klíčoví decision makers, kteří rozhodují o strategické investici na 5-7 let dopředu (rámcově jde o cca 500 lidí na slovenském a českém trhu, odhadem několik tisíc lidí na celoevropském trhu).

Postavili jsme nový tří jazykový web, pravidelně vydávali tiskové zprávy a kvartálně IMMONEWS – časopis o trhu logistických nemovitostí, který se distribuoval na cca 1 500 adres (tištěný i elektronický direct mail). Několik let jsme, krok po kroku tvořili vlastní obsah a aktivně komunikovali i se stávajícími nájemci.

Kombinace offline i online kanálů pomohla IMMOPARKy zviditelnit a přitáhnout nové nájemce.
www.immopark.com

Tato dlouhotrvající práce byla součástí našeho konceptu marketingu pro developery. Přečtěte si, jak pro developery a jejich projekty pracujeme.