Vila Fiala je bývalá výletní restaurace z roku 1906. Navrhl ji stavitel Pražského hradu, blatenský rodák Karel Fiala. Malebná stavba s terasou a věžičkou na kraji města dlouhé roky chátrala. Pro veřejnost bude otevřena v sobotu 2. října 2021 v rámci programu Dne architektury.

Architekt Karel Fiala

Karel Fiala (1862-1939) byl stavitel, architekt a nadšený stavební historik. Narodil se 1862 v Blatné a po maturitě na píseckém gymnáziu vystudoval stavební průmyslovou školu ve Vídni. Odešel do Prahy, kde pracoval jako kreslič a později se svou stavební firmou postavil několik činžovních domů.

Od začátku svého pobytu v Praze byl fascinován architekturou pražských kostelů. Zaujal architekta Josefa Mockera, který ho přizval ke spolupráci na svých projektech včetně dostavby chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Po vzniku samostatného Československa byl Karel Fiala v roce 1920 jmenován stavitelem Pražského hradu. V této funkci setrval až do roku 1939. Na Hradě řídil především opravy Starého královského paláce s Vladislavským sálem, při kterých postupoval důsledně v moderním analytickém stylu památkové péče. Jeho blízkým spolupracovníkem byl věhlasný architekt Jože Plečnik. V roce 1939 Karla Fialu ve funkci stavitele Pražského hradu vystřídal Pavel Janák. Ten také po jeho smrti v dubnu 1939 uspořádal jeho pozůstalost.

Architekt Fiala & Blatná

Ve své rodné Blatné Karel Fiala v prvním desetiletí 20. století navrhl a postavil několik zejména reprezentativních budov a jejich přestaveb. Dal dnešní podobu fasádě bývalé radnice, dnešní Základní umělecké škole, hostinci U Bílého lva na náměstí či budově bývalé občanské záložny. Navrhl majestátní stavbu obecních a měšťanských škol, dnešní Základní školu J. A. Komenského, stejně jako okresní dům – dnešní budovu radnice. Stavby navrhoval v eklektickém historizujícím zdobném stylu s postupně přibývajícími prvky secese.

Vila Fiala

Pro svého bratra hostinského Teodora Fialu navrhl architekt v roce 1906 výletní restauraci na kopci Vinice za městem – Vilu Fiala. Drobná stavba s dřevěnou terasou a cibulovou věžičkou se do dnešní doby dochovala v téměř nezměněné podobě.
Je jednou z mála takto zachovalých výletních restaurací z počátku 20. století u nás. V roce 2019 byla ministerstvem kultury prohlášena nemovitou kulturní památkou. V posledních dvou desetiletích byla opuštěná a chátrala. Od příštího roku začne rekonstrukce, nyní má veřejnost po několika letech možnost si tuto unikátní stavbu prohlédnout v rámci Dne architektury.
Program kromě komentovaných prohlídek doplní populárně naučná přednáška.
Akci pořádá Spolek navíc z.s., jež od roku 2016 usiluje o záchranu Vily Fialy.

Den architektury

Pořádá spolek KRUH ve spolupráci s lokálními organizacemi a iniciativami. Letos se uskuteční jedenáctý ročník celorepublikového festivalu, do kterého jsou zapojena česká, moravská a slovenská města a obce všech velikostí. Letos se uskuteční od pátku 1. října do čtvrtka 7. října, především pak o víkendu 2. až 3. října 2021. Vila Fiala v Blatné se projektu letos účastní poprvé.

Program Dne architektury ve Vile Fiala

Sobota 2. října 2021 13-17 hodin
13:00-17:00 Piknik a výtvarná dílna na zahradě
14:00, 15:00 a 16:00 Komentovaná prohlídka vily Fialy
Vstup zdarma.

Kontakt: Pavla Váňová Černochová
e: info@vilafiala.cz, t: +420 723 809 110
Adresa: Vila Fiala, Holečkova 394, Blatná (najít na mapě Google)
www.vilafiala.cz