Poutní cesta do Hájku

Poutní cesta do Hájku

Jen pár stovek metrů od našich kanceláří, v překrásné pražské lokalitě Břevnova vede jedinečná poutní cesta do Hájku.  Hájecká cesta nese významné prvenství, její kaple byly a dosud jsou největšími výklenkovými kaplemi, které kdy poutní cestu lemovaly. A to jak na území Čech a Moravy, tak pravděpodobně i střední Evropy.

Poutní cestu, která původně vedla po prastaré zemské stezce z Prahy do Němec, dnes už nelze projít v celé její původní trase, je na několika místech přerušena, některé její úseky dnes už vůbec neexistují, jiné naopak byly znovu vybudovány.

Také z původních dvaceti kaplí jich do dnešního dne zbylo pouhých jedenáct, a to dvě již nestojí na svém původním místě.

K poutnictví patří především cesty, jejich délka je většinou odvislá vzdáleností poutního místa od poutníkova bydliště. V období baroka se počet poutních cest vysoce navýšil a nově zakládané sakrální stavby napodobovaly původní daleká poutní místa.

Podporujeme občanské sdružení ˈPoutní cesta Hájekˈ, které si vzalo za cíl obnovu a popularizaci této poutní cesty. Prohlédněte si rozsáhlý informační web, který jsme pro občanské sdružení navrhli a postavili. A pak třeba vyražte na pěší pouť z Břevnova až do Hájku.
www.poutnicestahajek.cz