Nuselský most

Nuselský most

V roce 2014 uplyne 40. výročí spuštění veřejné dopravy v Nuselském mostu veřejnosti. Připravujeme knihu, výstavu a web o této jedinečné technické památce v Praze. Kniha přiblíží na bezmála stovce stran tuto stavbu a dominantu Prahy. Představí jak historii lokality, řešení dopravní situace rostoucí metropole, tak historické architektonické soutěže na přemostění nuselského údolí.

Dále kniha širokému čtenářskému publiku ukáže historické a urbanistické souvislosti lokality od konce 18. století až po současnost a přehledným způsobem shrne podstatné momenty navrhování a stavby této jedinečné architektonické a dopravní dominanty české metropole. Kapitoly z historie doplní podrobný popis výjimečně náročné stavby a celé geneze přemostění údolí. Další část pak na dosud nikde nepublikovaných historických materiálech představí koncept architekta Stanislava Hubičky a jeho týmu. Doplněno o autentický rozhovor s autorem architektonického řešení. Publikace vychází při příležitosti 40. výročí plného provozu metra v tubusu Nuselského mostu.

K publikaci připravujeme také samostatnou výstavu během roku 2014 ve vybrané pražské galerii (nyní v jednání Národní technické muzeum v Praze).
www.nuselskymost.cz.