Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) sdrružuje přední představitele developerských a investičních společností, realitních, právních a poradenských kanceláří, bank a dalších organizací činných na trhu.
Hlavním cílem sdružení, pro které jsme navrhli nový web, je zvýšení kvality, stability a transparentnosti českého trhu nemovitostí a zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti v dané oblasti.
www.artn.cz