Think Arch

Think Arch

Přehlídka architektonických návrhů a příkladů realizací staveb, které vykazují prvky udržitelnosti, efektivnějšího využití materiálů a energie a zároveň kladou důraz na zvýšení kvality prostředí. Soutěžní přehlídka je určena:
● studentům nebo absolventům českých a slovenských vysokých škol architektonického zaměření (zejména oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní architektury);
● architektům do 40 let.
Soutěže se mohou účastnit i týmy.
www.thinkarch.cz