Workshop Pracanti designu

Workshop Pracanti designu

Pro Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze jsme připravili v rámci každoroční přehlídky Designblok 13 doprovodný program k výstavě One after Another, nazvaný Design Snack: Pracanti designu.

Několikahodinový odborný program představil prostřednictvím několika prezentací a diskuse klíčová témata současného vzdělávání v oboru průmyslový designér, cesty a možnosti uplatnění absolventů tohoto oboru a také konkrétní příklady úspěšné praxe absolventů Ateliéru produktového designu.

Cílem akce bylo představit ˈběžnouˈ, každodenní praxi produktového designéra, cestu od vysokoškolského vzdělání do praxe, proces od prvotního návrhu po výrobu funkčního výrobku. „Během tohoto workshopu nechceme prezentovat artificiální, autorský design, ale naopak za účasti našich úspěšných absolventů ukázat, co to znamená být ˈpracantem designuˈ. Tedy tím, kdo například pro nadnárodní firmu navrhuje předměty každodenní spotřeby, nebo se zabývá složitými technologiemi zpracování materiálu, jemuž dává nezaměnitelnou podobu,“ přibližuje Michal Froněk.

„Proto jsme oslovili absolventy našeho ateliéru, jež tyto konkrétní zkušenosti mají, a mohou jak potencionálním uchazečům o studium na naší škole, tak jejich pedagogům – a samozřejmě i veřejnosti – popsat, jak často složitá cesta je od školního skicování a prototypování do výrobní praxe,“ dodává k záměru Jan Němeček.
První část workshopu na podkladu jednotlivých prezentací ukáže konkrétní projekty a cestu k nim u několika absolventů ateliéru; ve druhé části se pak během moderované diskuse účastníci worshopu budou věnovat jak dotazům návštěvníků workshopu, tak dílčím otázkám představených projektů.
www.vsup.cz