2013-2014 | OFFICE LOVER

2013-2014 | OFFICE LOVER

Pro cre8 jsme vymysleli a každé čtvrtletí distribuujeme časopis Office Lover. Hlavními tématy jsou kreativní koncepty v kancelářích, korporátních interiérech a pracovištích. Cre8 jako významný prodejce designového nábytku komunikuje témata jako ergonomie, zdravé sezení a akustika pracovního prostředí. Office Lover rozesíláme prostřednictvím našeho online systému Ideamail.
www.cre8.cz