Vydělejte na kvalitním řízení marketingu
Stáli jsme při zrodu řady tuzemských značek, tvořili jsme strategie pro vstup zahraničních firem na český trh. Pro řadu z nich pracujeme v oblasti řízení marketingu stále.

Obvykle by se tato část naší práce dala nazvat jako „multižánrová performace“: na začátku hodně počítáme, hledáme s klientem marketing odpovídající jeho očekáváním, rozpočtu… Někdy hodně abstraktní práce pak pokračuje tvorbou marketingového plánu až po jeho implementaci a řízení marketingu v průběhu celé kampaně.

Takto jsme pomáhali značkám jako Bomma, Brokis, stále pracujeme pro Slezákovy závody nebo Interiér Říčany.
Připravovali jsme marketingové kampaně pro americkou firmu Autodesk, nebo vstup německé sklárny Nachtmann na český trh.