Jsme marketingová agentura. Rozumíme architektuře, designu & výrobě a nemovitostnímu trhu. A umíme o tom vyprávět: textem i obrazem.

Zuzana Lebedová

Všem klientům, které má na starosti, pomáhá připravovat kampaně se systematičností a zacílením pravého kouče.

K tomu má ostatně nejen certifikovaný výcvik, ale také všechny nutné předpoklady: důvěru ve skvělý výsledek, vidění optikou klienta, invenci a schopnost vnímat širší souvislosti.
A při koordinaci fotografů, kameramanů, grafiků a programátorů také nekonečnou trpělivost a bezvýhradný optimismus.
Zuzanin profil na LinkedIn