Zuzana Lebedová

Marketingová ředitelka
Profil

Všem klientům, které má na starosti, pomáhá připravovat kampaně se systematičností a zacílením pravého kouče.

K tomu má ostatně nejen certifikovaný výcvik, ale také všechny nutné předpoklady:
důvěru ve skvělý výsledek, vidění optikou klienta, invenci a schopnost vnímat širší souvislosti.
A při koordinaci fotografů, kameramanů, grafiků a programátorů také nekonečnou trpělivost a bezvýhradný optimismus.
Zuzanin profil na LinkedIn