Jsme marketingová agentura. Rozumíme architektuře, designu & výrobě a nemovitostnímu trhu. A umíme o tom vyprávět: textem i obrazem.

Petr Remeš

Petr vystudoval architekturu na pražské ČVUT. Dva roky pracoval jako šéfredaktor odborného architektonického časopisu. Od roku 2017 připravuje v Idealabu obsah v oblasti architektury a designu.
Petrův profil na LinkedIn