Jsme marketingová agentura. Rozumíme architektuře, designu & výrobě a nemovitostnímu trhu. A umíme o tom vyprávět: textem i obrazem.

Gender a věda

Webové stránky věnované problematice genderu ve vědě jsme stavěli pro Sociologický ústav Akademie věd.
www.genderaveda.cz

Sdílet

Sdílet na FacebookSdílet na LinkedIn