Studie HermanMiller

Studie HermanMiller

Seďte. Stůjte. Hýbejte se. Zopakujte to. Odborná esej o důležitosti pohybu během (sedavého) pracovního zaměstnání.

Přečtěte si ji zde.